Yurt dışı fuar katılım desteği sayesinde, firmaların farklı ülkelerdeki fuar iştiraklerinin ve organizatörlerce yapılan tanıtım harcamalarının maddi olarak desteklenmesi sağlamaktadır. Bu programın temel amacı Türk ihraç ürünlerin, yurt dışı pazarında tanıtılması ve ihracat oranlarına katkı sağlamasıdır.

Yurt Dışı Fuar Desteği Nedir? Nasıl Alınır?

Yurt dışı fuar katılım desteğine, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulan tüm firmalar katılabilir. Bu firmaların ihracatçı birliklerine üyeliği de aranmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’de yerleşik olan imalatçı organizasyonlar da bu desteklerden faydalanabilir.

Yurt Dışı Fuar Desteğine Kimler Başvurabilir?

Yurt dışında düzenlenecek olan fuarlara katılımınız için Ticaret Bakanlığınca ciddi destekler sunulmaktadır. Bu desteklerden yararlanabilecek olan firmalar ile belirli şartlara sahip olmak zorundadır.

Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilen organizatörler tarafından düzenlenen yurt dışı fuar organizasyonlarına, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulan tüm firmalar destek alarak katılabilir. Bu firmalar açısından aranan şartlardan biri de ihracatçı birliğine üye olmalıdır.

Ticaret Bakanlığında belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında sektörel niteliği bulunan uluslararası fuarlara katılım da destek kapsamında bulunmaktadır. Fuarlarda temel amacın ihracatçı birliğine üye olan firmalar ile aynı üretim alanında faaliyette bulunan üretici ve imalatçıları bir araya getirmesi gerekmektedir. Bu fuarlarda Türkiye’yi temsil eden federasyon, birlik, dernek gibi üretici ve imalatçı organizasyonlar da başvuruda bulunabilirler.

Yurt Dışı Fuar Destekleri Nelerdir?

Firmalar tarafından yurt dışı fuarlarında gerçekleştirilen katılımlar ve bireysel olarak katılımlar belirli standartlara bağlı olarak desteklenmektedir. Bu desteklerin önemli unsurlarından biri katılımcının stant alanının metrekare cinsinden büyüklüğüdür.

Söz konusu destekte verilecek olan maddi tutar, her bir yurt dışı fuar organizasyonu için ayrı ayrı belirlenmektedir. Bireysel katılımın söz konusu olduğu durumlarda ise, destek miktarı her yurt dışı fuar organizasyonu için ayrı ayrı belirlenebildiği gibi ülke ya da sektör bazlı olarak da belirlenebilmektedir.

Yurt Dışı Fuar Destek Programının Unsurları

Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan yurt dışı fuar organizasyonları arasındaki etkinlikler arasından Bakanlığa bağlı ihracat Genel Müdürlüğü, destekleri sağlamakla yükümlüdür. Bu Müdürlük tarafından belirlenen yurt dışı fuarlarında organizatörler tarafından oluşturulan “Türkiye Markası” stantlarının yer kirası, standın nakliyesi, kurulumu ve organizasyona dair birçok farklı gider desteklenmektedir.

Ticaret Bakanlığı tarafından görevlendirilen organizatörlerin, yurt dışındaki fuar organizasyonlarına yönelik olarak tanıtım faaliyetleri belirli oranlarda destek alabilmektedir. Bu organizasyonlarda Türk ihraç ürünlerinin, katılımcıların, sektörlerin ya da yurt dışı fuar organizasyonun tanıtımı amacıyla gerçekleştirilen tanıtım faaliyetlerine ilişkin tüm harcamalar yüzde 75 oranında maddi destek alabilir. Destek tutarı, yurt dışı fuarın genel nitelikli olduğu durumlarda 320 bin TL’yi, sektörel nitelikte olması durumunda ise 500 bin TL’yi geçememektedir.

Sektörel niteliği bulunan yurt dışı fuarlarında, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’ne sunulacak tanıtım projesine verilecek ön uygunluğa istinaden, 500 bin TL destek tutarına ilave olarak bazı destekler de verilmektedir. Bu destekler proje kapsamında yapılacak harcamaların yüzde 75’ini kapsar. Aynı zamanda 320 bin TL’yi geçmemek üzere desteklenme şartı vardır.

Yurt Dışı Fuar Desteği Üst Limiti

Yurt dışı fuar organizasyonlarına katılacak olan firmalara ve bireysel katılımcılara ödenecek destek tutarın belirli üst limitleri vardır.

Eğer fuar genel nitelikteyse ödenecek olan tutar 150 bin TL’yi geçememektedir. Sektörel nitelikteki yurt dışı fuar organizasyonlarında destek miktarı ise 250 bin TL’yi geçememektedir. Bunların yanı sıra prestijli fuarlarda destek miktarı üst limiti ise 750 bin TL olarak belirlenmiştir.

Burada önemli noktalarından biri de desteğe esas tutarın yüzdesinin belirli kriterlere bağlı olmasıdır. Yurt dışı fuar organizasyonlarında destek oranı; sektör bazında metrekare başına belirlenen yaklaşık toplam maliyetin yüzde 50’sini geçememektedir. Bununla birlikte Bakanlık tarafından belirlenen hedef ülkelerde ise bu oran yüzde 70’e çıkmaktadır. Aynı zamanda Bakanlık tarafından belirlenmiş hedef ülkelerde fuara katılan ve yine Bakanlıkça belirlenen hedef sektörlerde yapılan fuarlara katılımlarda destek oranı yüzde 75’i geçememektedir.

Yurt dışı fuar organizasyonları kapsamındaki firma ya da bireysel katılımlar; bir takvim yılı içerisinde en fazla 5 fuara mahsus olarak verilmektedir.

Yurt Dışı Fuar Desteği Başvurusu

Yurt dışı fuar desteğine ister firma olarak isterseniz bireysel katılımcı olarak başvuru yapabilirsiniz. Başvurular Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen yetkili mercilere yapılmalıdır. Bu merciler EİB, İTKİB, İMMİB gibi birliklerdir. Bireysel katılımın desteklendiği fuarlarda ise katılımcı, üyesi olduğu İBGS’ye fuar bitiş tarihinin ardından 3 ay içerisinde DYS üzerinden başvuru yapmalıdır. Bireysel katılımcının İBGS üyeliği olması gerekmediği durumlarda ise herhangi bir İBGS’ye DYS üzerinden destek başvurusunda bulunabilir.

Fuarın ardından yapılacak başvurular incelendikten sonra, eksik belge ortaya çıkması durumunda, başvuru DYS üzerinden firmaya eksiklerin tamamlanması için geri gönderilir. Bildirilen eksik belgelerin tamamlanması için 30 iş günü süreniz vardır. Başvurunun sağlıklı bir şekilde sonuçlanması için belge eksikliği olmaması önemlidir.

Alkan Danışmanlık olarak firmanızın katılım yapacağı yurt dışı fuar organizasyonlarına destek alabilmeniz için her türlü süreçte yanınızdayız. Siz de hemen bizimle ilişime geçerek, sürece dair detaylı bilgi alabilirsiniz.