kosgeb-destek

Kalkınma Ajansları birçok farklı proje ve faaliyeti farklı kişi ve kurumlar için destekleyen birimlerdir. Kalkınma ajansları detayları yıllık çalışma programında açıkça belirtilmiş olan birçok kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlara destek sunmaktadır.

Ajans tarafından, üniversitelere, yerel idarelere, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, kar amacı güden işletmelere, kooperatiflere, mesleki birliklere ve diğer gerçek kişilere farklı projelerde ve faaliyetlerde destek sunulmaktadır. Bunların yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının proje ve faaliyetleri de desteklenmektedir.

Bu tip projelere dahil olmak için Kalkınma Ajansı Proje Danışmanlığı desteği alabilirsiniz. Bu sayede Türkiye genelinde yer alan 26 farklı Kalkınma Ajansının yer aldığı ilinize özel desteklerden faydalanabilirsiniz. 

Kalkınma Ajansları Hangi Projeleri Destekler

Kalkınma Ajansları birçok farklı tarzdaki projeyi ve faaliyeti desteklemektedir. Bu projelerden birine sahipseniz, siz de kalkınma ajansına başvuru yapabilirsiniz. 

Kalkınma Ajanslarının destek verdiği projelerin bazıları şu şekildedir;

  • Bölgenin kırsal ve yerel kalkınma kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağlayan projeler ve faaliyetler

  • Bölge plan ve programlarının uygulanması konusunda yardımcı proje ve faaliyetler

  • Bölgenin kaynaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya etki eden çalışmalar

  • Bölgenin yenilik kapasitesini ve rekabet gücünü arttırmaya fayda sağlayan her türlü strateji, plan, araştırma ve inceleme çalışmaları

  • Kamu kesimi, özel kesim ile sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliği kültürünü geliştiren projeler

  • Yenilikçi ve verimli üretim, teknoloji, araştırma, finansman, işgücü eğitimi, örgütlenme gibi konularda KOBİ’lerin girişimlerini destekleyecek projeler ve faaliyetler

  • Türkiye’nin dâhil olduğu uluslararası programlara ilişkin tanıtımların yapılmasını sağlayan proje ve faaliyetler

  • Bölgede yer alan kurum ve kuruluşların kapasitesini arttırmayı amaçlayan her türlü AR-GE çalışmaları

 

Mali Destek Programları Nedir?

Kalkınma Ajansları mali destek programları kapsamında, bölge planında oluşturulan ve yönetimce onaylanan önceliklerin hayata geçmesini sağlayan projelere mali ve teknik destek sağlar.

Mali destek kapsamında ajanslar, doğrudan finansman olmanın yanı sıra fizibilite desteklerinde de bulunabilir. Teknik desteklerde ise kapasiteyi geliştirmeye yönelik olarak eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilir.

 

Fizibilite Destekleri Nelerdir?

Kalkınma ajansı destekleri arasındaki bir diğer seçenek ise fizibilite destekleridir. Bu destekler, bölgenin kalkınması ve rekabet gücünün arttırılması açısından son derece önemlidir. Bölge ekonomisini tehdit eden risklerin engellenmesi, bölgenin girişimcilik ve yenilik kapasitesinin arttırılması konusunda ortaya konan projelerin fizibilite çalışmalarına mali destekler verilmesidir. 

Fizibilite desteğinden usul ve esaslar baz alınarak, üniversiteler, yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşların yanı sıra sivil toplum kuruluşları da faydalanabilirler. Bunların yanı sıra sanayi siteleri, endüstri bölgeleri, iş geliştirme merkezi gibi kuruluşlarda bu desteklerden faydalanabilir.

Siz de kalkınma ajansı desteklerinden faydalanmak istiyorsanız proje danışmanlık firmalarına başvurabilirsiniz. Alkanlar Danışmanlık, kalkınma ajansı proje danışmanlığı konusunda uzman ve deneyimli bir kadroya sahiptir. Bu kadro, başvuru sürecinizde size yapmanız gerekenleri anlatacak ve her adımda yanınızda olarak, olumlu sonuç almanızı sağlayacaktır.