KOSGEB Desteği Nedir?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı olarak KOSGEB, 1990 yılında kurulmuştur. Bu kurumun amacı, KOBİ kapsamında yer alan yada girişimcilerin işletmelerini geliştirmesinde Hibe ve Teşvik sağlamaktır.

KOSGEB desteğinin temel amacı, yeni fikirlerin hayata geçmesine katkı sunmaktadır. Bu sayede istihdamın arttırılması ve kalkınma amaçları hedeflenir. Bununla birlikte KOSGEB’den destek almak her zaman kolay değildir. KOSGEB' e doğru projeler ile başvuru yapmak gerekir.

İş fikrinizi ALKAN DANIŞMALIK uzman ekibine danışarak KOSGEB Hibe ve Teşviklerinden faydalanbilirsiniz.

KOSGEB Destekleri Nelerdir?

Girişimcilik Desteği

Yeni işletme açmak isteyen kişilerin işletme kuruluşu, makine teçhizat ve performansa dayalı ihtiyaçlarını karşılaması için 65 000 TL ile 375 000 TL ye kadar sağlanan proje dahilindeki hibe programı.

Geleneksel Girişimcilik ve İleri Girişimcilik olarak ikiye ayrılan program ile ilk kez ya da son 3 yıldır adına işletmesi olmayan kişiler faydalanabilmektedir.

İşletme Geliştirme Desteği

İşletmelerin ihtiyaçlarında ön başvuru ile kullanabileceği 2 960 000 TL ‘ye kadar hibeyi kapsamaktadır.

 • Yurt İçi fuar Katılımı
 • Yurt Dışı İş Gezisi
 • Nitelikli Eleman İstihdam Desteği
 • Tasarım Desteği
 • Sınai Mülkiyet Hakları Desteği
 • Belgelendirme Desteği
 • Test ve Analiz Desteği
 • Enerji Verimliliği Elektrik Motorları Değişim Desteği
 • Bağımsız Değerlendirme Desteği
 • Model Fabrika Desteği
 • Teknik Danışmanlık Desteği

Yurt Dışı Pazar Desteği

Yurt dışına açılmak isteyen, Yurt dışı pazarda payını artırmak isteyen, İhracat yapan ve ya ihracat yapmayı planlayan firmalara proje dahilinde destek sağlanmaktadır.

 • Nitelikli Personel İstihdamı
 • Yazılım ve Donanım
 • Yurt Dışı Seyahat ve Fuar Katılımı
 • Test ve Belgelendirme
 • Yurt Dışı Tanıtımları
 • Diğer Hizmet Alımı

Giderlerinde %30 geri ödemeli %70 hibe toplamda 300 000 TL ye kadar Hibe ve Teşvik sunulmakta.

Kobigel – Kobi Gelişim Desteği

Üretici firmaların gelişen teknoloji ile birlikte üretim alanında katma değer katkısı olan projelerinde Makine Parkurunun yenilenmesi, Personel istihdamının Sağlanması vb. alandaki ihtiyaçlarına yönelik her yıl proje teklif çağrısı ile KOSGEB tarafından desteklenmektedir.

Proje Dahilinde yatırımlarınıza 2 000 000 TL'ye kadar hibe ve teşvik sağlanmaktadır. 

Ar-Ge ve Ür-Ge İnovasyon Desteği

Yeni fikir ve buluşların değerlendirildiği proje ile Ar-Ge ve Ür-Ge İnovasyonlarında ihtiyaçların karşılanmasıdır. Proje dahilinde, Patent, Faydalı model ürünlerin prototiplerinde gerekli olan;

 • Makine, Teçhizat, Hammadde ve yazılımların alınması
 • Nitelikli Personel Giderleri
 • Sınai Mülkiyet Hakları Giderleri
 • Test Analiz ve Belgelendirme Giderleri
 • Diğer Hizmet Alım Giderleri

1 100 000 TL ye kadar hibe ve teşvik olarak KOSGEB den desteklenmektedir.

Teknoyatırım Desteği

1- Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünler için yatırım projesi başvuruları için;

En çok 5 yıl önce düzenlenmiş olmak üzere Ar-Ge projesini tamamlandığını gösterir aşağıdaki belgelerden herhangi birine sahip olan

 • KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projelerinin başarıyla tamamlandığını gösteren belgesi olan veya
 • Patent belgesi olan veya
 • Doktora tezi konusu olan veya
 • Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi olan veya
 • Yurtiçi Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde tamamlanmış Ar-Ge faaliyeti sonucu ortaya çıktığı belgelenen veya
 • Kamu Ar-Ge Merkezleri Enstitülerinde yürütülen Ar-Ge faaliyeti sonucu ortaya çıktığı belgelenen veya
 • 5746 sayılı kanun kapsamında kurulan Ar-Ge Merkezlerinde yürütülen Ar-Ge faaliyeti sonucu ortaya çıktığı belgelenen ve prototip çalışmasını tamamlamış ürün sahibi işletmeler veya her türlü kullanım hakkını süresiz olarak sözleşme ile hak sahibinden noter onaylı sözleşme ile devralmış işletmeler başvuru yapabilir.

2-Cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlere ait yatırım projesi başvuruları için; Üretilecek ürünün cari işlemler hesabına katkı sağlaması ve orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alması çerçevesinde belirlenen “CARİ İŞLEMLER HESABINA KATKI SAĞLAYACAK ÜRÜN LİSTESİ”NDE yer alan ürünler için başvuru yapılması esastır.

Firmaların seri üretimde kullanabileceği Makine teçhizat yazılım, üretim hattı personel giderleri ve diğer hizmet alım giderlerinde 10 000 000 TL ye kadar hibe ve Teşvik sağlanmaktadır.

Neden KOSGEB Danışmanlığına Başvurmalısınız?

KOSGEB Hibe ve Teşviklerine başvurarak sizlerde yatırımlarınıza ekonomik katkı sağlayabilirsiniz. KOSGEB desteklerinden faydalanabilmeniz için bir dizi başvuru şartını yerine getirmeniz gerekir. Bu başvuru şartları zaman zaman karmaşık ve zorlu bir süreci ifade eder.

Bu sebeplerle KOSGEB başvuru sürecinizde ALKAN DANIŞMANLIK uzman ekibimiz sizlere yardımcı olmaktadır. KOSGEB destekleri konusunda deneyimli ve uzman kadromuz süreci sizinle birlikte takip ediyor, projeleriniz hazırlayıp KOSGEB'e sunuyor. Tüm Bu süreçde Sizler Çalışmaktan Onur Duyarız.