Yatırım teşvik belgesi, işletmelerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca oluşturulan teşvik programları kapsamında yatırımcılara sunulan desteklerden yararlanmalarını sağlıyor.  Kalkınma planları kapsamında uygulanan yatırımcı teşvikleri yatırımcı, sanayici ve ihracatçıyı desteklemeyi amaçlamaktadır.

Teşvik programına dahil edilen yatırım projelerinden destek almak için yatırım teşvik belgesine başvurunuzu yapmadıysanız veya süreç yönetimi konusunda profesyonel bir desteğe ihtiyacınız varsa süreci iyi yönetmek adına yatırım teşvik belgesi danışmanlığı hizmeti alabilirsiniz. Böylece yatırım teşvik belgesi sahibi olmanın sağladığı pek çok avantajdan kolaylıkla yararlanırsınız.

Teşvik Danışmanlığı Nedir?

Yeni yatırımcılar veya işletmesini büyütmek isteyen işletmeler bilindiği üzere Yeni Kararname hükümlerine göre teşvik belgesi alarak hem teşvik programlarından hem de işletmelerine sunulan avantajlardan yararlanabiliyor. Teşvik danışmanlığı bu işletmelerin yatırım teşvik belgesi alma sürecinde gerekli incelemeleri yaparak sektöre uygun başvuru ve takip işlemlerini kolaylaştırıyor. Resmi prosedürleri yürüten teşvik danışmanlık hizmetleri başvuru süreci tamamlandığında ise ulusal ve uluslararası teşvik programlarından en verimli şekilde yararlanmanızı sağlayacak çalışmalar yürütür. 

Yatırım Teşviki Nedir?

Yatırım teşviki, işletmelerin kendi ihtiyaçlarını teşvik programları kapsamında gidererek yatırımlarını artırmaları ve işletmelerini büyütmeleri için aldıkları destekleri içerir. Yatırım teşvik belgesine sahip işletmeler aracılığıyla uluslararası rekabet gücünün artırılması başta olmak üzere bölgelerdeki gelişmişlik düzeyinde oluşan farklılıkların azaltılması, Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi ve doğrudan uluslararası yatırımların önünün açılması amaçlanmaktadır. Tüm bu amaçlar doğrultusunda uygun görülen işletmelere verilen yatırım teşvik belgesini alabilmek için işletmelerin bazı koşulları yerine getirmeleri ve başvuru sürecini iyi yönetmeleri önemlidir.

Yatırım teşviki kapsamında verilen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından işletmelere verilen destekler şu şekilde sıralanabilir:

 • Yatırım yeri tahsisi

 • Katma değer vergisi istisnası

 • Gümrük vergisi muafiyeti

 • Vergi indirimi

 • Faiz ve kâr payı desteği

 • Gelir vergisi stopajı desteği

 • Sigorta primi desteği

 • Sigorta primi işveren hissesi desteği

 • Katma değer vergisi iadesi

Verilen teşvik belgesi destekleri işletmenin cinsine (genel teşvik, bölgesel teşvik, büyük ölçekli yatırım teşviki ve stratejik yatırım teşviki) göre farklılık gösterir. Örneğin; genel teşvik uygulamaları desteklerden gümrük vergi muafiyeti, KDV istisnası ve gelir vergisi stopajı konusunda avantaj kazanırken, stratejik yatırım teşviki kapsamına dahil olan işletme veya yatırımcı tüm destek unsurlarından eksiksiz olarak yararlanabiliyor.  

Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlığı Hizmetleri

Yatırım teşviki sistemi ile yatırımcı ve üreticilerden bazı kriterleri taşıyor olması istenir. Türkiye’de cari açığın azaltılması amaçlanan yatırım teşviki şartlarını yerine getiren işletmelere ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından çeşitli muafiyetler ve avantajlar sağlanır. Böylece işletme yatırım desteklerinden yararlanırken üretime konu olan ürünlerde ise standart yakalanır. Peki yatırım teşvik belgesi danışmanlık hizmetleri nelerdir?  

Analiz Hizmeti

İşletmenizin mevcut koşullarının veya yatırım konunuzun analiz edilerek yatırım teşvik belgesi aldığınızda yararlanabileceğiniz destek programları değerlendirilir. Bu değerlendirme neticesinde varsa eksikliklerin giderilmesi için planlama tecrübeli danışmanlıklarca yapılmaktadır. 

Planlama ve Yatırım Teşvik Belgesi Başvurusu

Yatırım teşvik belgesi başvurusu yaparken mevzuata ve ilgili kurallara uygun şekilde bir süreç yönetimi gerekir. Başvuru belgelerini sisteme işleme sırasında yapılacak açıklamalar, doldurulacak formlar ve belge çıkartma sürecinin takibi gibi tüm planlama ve başvuru süreci yatırım teşvik belgesi danışmanlıkları tarafından yürütülür. Başvuru dosyanızın eksiksiz bir şekilde hazırlanması ve sürecin en hızlı şekilde tamamlanması yatırım teşvik belgesi danışmanlık hizmetleri ile mümkün. 

Yatırım Teşviki Onayı

Teşvik belgesi onayı alan işletmenize uygun desteklerden yararlanabilmeniz için bir dizi işlem gerekir. Bu süreci en iyi şekilde yöneterek program kapsamında yararlanabileceğiniz projelerin takibini yapan yatırım teşvik belgesi danışmanlıkları aynı zamanda işletmeniz için uygulanabilecek indirim, muafiyet ve destekleri analiz etmektedir. Ayrıca yararlanmak istediğiniz teşvik programı kapsamında değişiklik talepleriniz varsa bunları da danışmanlık firmalarında kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. 

Teşvik Belgesi Kapanış Raporu

Yatırım teşvik belgesi danışmanlıkları işletmelerin teşvik belgesi ile yararlandığı programlar kapsamında süreci takip eder ve talep edilen kapanış raporunu hazırlayarak ilgili kurumlarla zamanında paylaşır.

Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlığına Neden İhtiyaç Duyulur?

Yatırım teşvik belgesi danışmanlığı yatırım cinsine bağlı olarak değişen destek paketlerinden işletmeniz adına en uygun olanı seçmenizi, işletmenizin yatırım teşviki şartlarına ne kadar uygun olduğunu, uygun değilse yatırım teşvik belgesini olumlu sonuçlandırabilmek için işletmenizin hedeflere ulaşmada yapması gerekenler gibi pek çok konuda yardımcı olabilir. Ayrıca yatırım teşvik belgesinin işletmenize sunduğu avantajlardan sizleri haberdar ederek desteklerden verimli bir şekilde yararlanmanızı sağlar. 

Yatırım teşvik belgesi aldıktan sonra herhangi bir indirim ve muafiyetlerden eksiksiz bir şekilde yararlanmak için işletmenizin çalışmalarını analiz etmek gerekebilir. Enerji, tarım, sanayi ve hizmet gibi pek çok sektörde firmanın yararlandığı destek ve teşvikleri firmanız adına takip ederek işletmenize en uygun olanları tespit etmek ve işletmenizi bilgilendirmek de yatırım teşvik belgesi danışmanlık hizmetleri kapsamındadır. Teşvik belgesinden maksimum fayda alabilmek için teşvik belgesi yönetim danışmanlığına ihtiyaç duyabilirsiniz. 

Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır?

İşletme veya yatırımcıların teşvik belgesine sahip olmaları için yapacakları başvurular dijital dönüşümle birlikte E-TUYS (Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye) bilgi sistemi üzerinden alınmaktadır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na web tabanlı uygulama ile erişim elektronik sertifika sahipleri veya yetkilendirme başvurusu için onay almış kişiler tarafından sağlanabiliyor. Yatırım teşvik belgesi için yetkilendirme işlemini kolaylıkla tamamlamak ve başvuru sürecini başlatmak için yatırım teşvik belgesi danışmanlığının vaat ettiği avantajlardan yararlanabilirsiniz.

Yatırım teşvik belgesi danışmanlığı kapsamında öncelikte işletmenizin veya yatırımınızın teşvik verilen desteklere ve teşvik programlarına uygunluğu kontrol edilir. Ardından danışmanlık firmaları teşvik belgesi şartlarında yer alan gerekli başvuru belgelerini tarafınıza ibraz ederler. Birlikte yürütülen süreç sonunda yatırım teşvik belgesi danışmanlık firmalarının görevi burada bitmez. Teşvik danışmanlığı firmalarının görevleri teşvik programları ve işletme destekleri hakkında sizlere yardımcı olmaktır.  

Yatırım Teşviki için Başvuruyu Kimler Yapabilir?

Özellikle yeni yatırımcılar için önemli avantajları bulunan yatırım teşviki programlarına çeşitli sektörlerden başvuru alınabiliyor. Bireysel veya danışmanlık firmaları aracılığıyla yapılacak başvurular Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır. Bu sürecin olumlu ilerlemesi için yatırım teşvik belgesi danışmanlığı veren firmalardan profesyonel destek almak sizin yararınıza olabilir.  Yatırım teşviki için başvuru yapabilecekler şu şekilde sıralanabilir:

 • Gerçek kişiler
 • Sermaye şirketleri
 • Adi ortaklar
 • Kooperatifler
 • Dernekler
 • Vakıflar
 • Kamu kurum ve kuruluşları  
 • Meslek kuruluşları (kamu kurumu niteliğinde)
 • Yabancı şirketlerin Türkiye’deki yurt dışı şubeleri

Destekler, indirimler ve teşvikler her başvuru sahibinin yatırım konusuna bağlı olarak farklılık gösteriyor. Madencilik, eğitim yatırımları, savunma yatırımları, yük veya yolcu taşımacılığı, test merkezi yatırımları, motorlu kara taşıtları konusunda yatırımlar, enerji verimliliğine yönelik yatırımlar ve sağlık turizmi yatırımları gibi çeşitli yatırım konuları teşvik kapsamında sayılabilir. 

Alkan Danışmanlık, teşvik belgesi için başvuru, onay, satın alma ve verimli destek kazanımı gibi yatırım teşvikinin tüm sürecinde yanınızda. Yatırım teşvik belgesi başvurusu ve yönetiminde destek almak için insan kaynakları birimimizle görüşebilir, yatırım teşvik belgesi danışmanlık hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi alabilirsiniz.