Yatırım teşvik belgesi, yatırımın karakteristik değerlerini içinde barındıran ve belirlenen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi durumunda sunulan destek unsurlarından yararlanma imkanı sunan bir belgedir.  Yatırım teşvik belgesi oldukça önemlidir ve devlet tarafından yapılan yatırımların artırılmasına yönelik çalışmalardır. Gerekli gelişmelerin sağlanabilmesi için bu belgenin verilişi ve devamındaki süreci titizlikle takip edilmektedir. Bu belge Ticaret Bakanlığı tarafından verilmektedir. Yatırımcıların gerekli olan tüm şartları eksiksiz olarak yerine getirmesi gerekmektedir. Tüm belgeler tamamlandıktan sonra gerekli yerlere iletilmelidir.

Yatırım Teşvik Belgesi Almak İçin Gerekli Şartlar

Yatırım Teşvik Belgesi Başvuru Belgeleri

Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu için gerekli belgeler şunlardır:

 • Yatırımcı tarafından imzalı müracaat dilekçesi.
 • Yatırımcı olan kişiye ait imza beyannamesi ve imza sirküleri.
 • Yatırım bilgi formu, makine ve teçhizat bilgisi, taahhütname.
 • Bakanlığa yatırılması gereken ücretin belirlenen hesaba yatırıldığına dair belgeler.
 • Firmaya ait Ticaret Sicil Gazetesi ya da Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi örneği.
 • Stratejik yatırımların yapılacak olan faaliyetlere ilişkin hazırlanmasının fizibilite raporları.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı ilgilendiren yatırımlarda yapılacak olan faaliyetlerin uygunluğuna dair onay belgeleri.
 • Yatırım faaliyetlerine dair yapılacak olan yatırımın büyüklüğüne ve teşviklere göre genel müdürlükler tarafından istenen belgeler.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından sunulan ve doldurulması gereken teçhizatların listeleri ve başvuru numaraları.
 • Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak müracaatlar hariç olmak üzere, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yer alan Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve/veya taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazı veya Kurumun elektronik bilgi iletişim ortamından alınacak barkodlu çıktı.

Yatırım Teşvik Belgesi Nereden ve Nasıl Alınır?

Yatırım teşvik belgesi alım süreçleri E-TUYS adı verilen sistem üzerinden verilmektedir. Elektronik Teşvik Uygulamaları ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi üzerinden yatırım teşvik belgesine başvuru yapılmaktadır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığına iletilen belgeler sonrası süreç başlamaktadır.

Yatırım Teşvik Belgesi İçin Kimler Başvuruda Bulunabilir?

Yatırım Teşvik Belgesine başvuruda bulunabilenler; Türkiye'de faaliyet gösteren yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerdir. Bu kişiler, yatırım yapacakları sektör ve bölgeye göre belirlenmiş olan ilgili bakanlık veya kuruma başvuruda bulunabilirler. Aşağıdaki işletmeler yatırım teşvik belge başvurusunda bulunabilirler:

 • Anonim Şirketler
 • Limited Şirketler
 • Komandit Şirketler
 • Kolektif Şirketler
 • Adil Şirketler
 • Adil Komandit Şirketler
 • Vakıflar
 • Kooperatifler
 • Kamu kurum ve kuruluşları
 • Dernekler
 • Belediyeler
 • Meslek Birlikleri
 • Belediye İştirakları
 • Yurtdışındaki yabancı işletmelerin Türkiye ayakları

Yatırım Teşvik Belgesinin Amaçları

Yatırım Teşvik Belgesinin amacı, Türkiye ekonomisinde özel sektör yatırımlarını artırmak ve böylece ekonomik büyümeyi desteklemek, istihdamı artırmak ve üretimi çeşitlendirmek gibi önemli hedefleri gerçekleştirmektir. Bu nedenle, Yatırım Teşvik Belgesinin amacı ve sunduğu teşviklerin önemi oldukça büyüktür.

Öncelikle, Yatırım Teşvik Belgesi'nin amacı ekonomik büyümeyi desteklemektedir. Yatırımlarda artış, üretim ve istihdamın artmasını sağlayarak ekonomik büyümeye katkıda bulunmak gibi önemli özellikleri içinde barındırır. Bunun sonucunda, ülkenin milli geliri artar ve refah seviyesi yükselir.

Ayrıca, Yatırım Teşvik Belgesi'nin amacı, istihdamı artırmaktır. Yatırımcılara sunulan teşvikler sayesinde, yatırımcılar daha fazla yatırım yaparak üretimlerini artırabilirler. Bu da, işletmelerin büyümesini ve yeni istihdam alanlarının oluşmasını sağlar.

Yatırım Teşvik Belgesi'nin amacı ayrıca, üretimi çeşitlendirmektedir. Yatırımcıların teşvik edilmesi, farklı sektörlerde yeni yatırımların yapılmasını ve üretim çeşitliliğinin artırılmasını sağlar. Bu da, ülke ekonomisinde sektörel çeşitliliği artırarak ekonomik riskleri azaltır.

Yatırım Teşvik Belgesi'nin amacı Türkiye ekonomisi ile ilgili olarak oldukça önemlidir. Özel sektör yatırımlarının artırılması, ekonomik büyümeyi desteklemek, istihdamı artırmak ve üretimi çeşitlendirmek gibi hedefleri gerçekleştirerek, ülkenin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunur. Bu nedenle, Yatırım Teşvik Belgesi'nin amacı ve sunduğu teşvikler, ekonomik gelişme ve refah düzeyinin artırılması için önemli bir araçtır.

Yatırım Teşviklerinden Nasıl Faydalanılır?

Yatırım teşvikleri, bir ülkede belirli sektörlerde yatırım yapmayı teşvik etmek amacıyla sunulan ekonomik teşviklerdir. Bu teşvikler, yatırımcılara vergi muafiyeti, faiz indirimi, kredi destekleri, yatırım indirimleri ve diğer mali avantajlar gibi çeşitli imkanlar sunar.

Bir yatırımcının yatırım teşviklerinden faydalanabilmesi için öncelikle yatırım yapacağı sektör ve bölge için belirlenmiş teşvikleri incelemesi gerekmektedir. Bu teşvikler, yetkili kurumdan onay almış olmalıdır. Yatırım teşviklerinden faydalanabilmek için bakanlığımızca düzenlenen ve onaylanan yatırım teşvik belgesine sahip olunmalıdır.

Yatırımcılar, yatırım yapacakları proje için gerekli belgeleri hazırlayarak teşvik kurumlarına başvurabilirler. Başvurular, genellikle online platformlar üzerinden yapılabilmektedir. Başvuru sırasında, yatırımcının yatırımın bölgeye, sektöre ve ülkenin ekonomisine olan olumlu etkilerini açıklayan bir yatırım projesi sunması gerekmektedir.

Başvurunun kabul edilmesi durumunda, yatırımcılar teşviklerden faydalanabilirler. Yatırımcılar, teşvik kapsamında sağlanan mali avantajlarla yatırımlarını gerçekleştirebilirler.

Yatırım Teşvik Belgesi Şartları

Yatırım teşvik belgesi, yatırımcılara çeşitli ekonomik teşvikler sağlayan bir belgedir. Yatırım teşvik belgesi almak için genellikle aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir:

 • Yatırımın niteliği ve büyüklüğü: Yatırımın niteliği ve büyüklüğü, yatırım teşvik belgesi alınması için önemli bir faktördür. Yatırımın sektörü, büyüklüğü, istihdam yaratması, teknoloji transferi gibi faktörler yatırım teşvik belgesi başvurusunun değerlendirilmesinde önemlidir.
 • Yatırımın gerçekleştirileceği bölge: Yatırım teşvik belgesi almak için yatırımın gerçekleştirileceği bölge de önemlidir. Bazı bölgeler, özellikle az gelişmiş veya kalkınmada öncelikli bölgeler, yatırım teşviklerine daha fazla öncelik verir.
 • Yatırımın tamamlanma süresi: Yatırım teşvik belgesi başvurusunda, yatırımın tamamlanma süresi de belirtilir. Yatırımcılar, belirlenen süre içinde yatırımı tamamlamak zorundadır.
 • Yatırımın çevresel etkileri: Yatırımın çevresel etkileri de yatırım teşvik belgesi başvurusunda değerlendirilir. Yatırımın çevresel etkilerinin minimize edilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması, yatırım teşvik belgesi alınması için önemlidir.
 • Finansal şartlar: Yatırım teşvik belgesi başvurusu yapılırken yatırımın finansal şartları da değerlendirilir. Yatırımın finansal yapısı, yatırımın gerçekleştirilmesi için gereken finansman, yatırımın getirisi ve riskleri gibi faktörler değerlendirilir.

Bu şartların yanı sıra, yatırım teşvik belgesi başvurusu yapılırken ilgili ülkenin yatırım teşvik mevzuatına uyulması ve gerekli belgelerin tam ve eksiksiz bir şekilde sunulması gerekmektedir. Yatırımcılar, yatırım teşvik belgesi başvurusu yapmadan önce ilgili mevzuatı ve prosedürleri incelemeli ve danışmanlık firmalarından destek almalıdır. Alkan Danışmanlık olarak yatırım teşvik belgesi süreçlerinizi uzman ekiplerimiz ile sürdürüyoruz.