Teşvik belgesi, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan bir belge olup Kararın amaçlarına uygun olarak gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenir. Yatırım teşvik belgesi, yatırımcılara belirli koşulları yerine getirmeleri karşılığında devlet tarafından sağlanan çeşitli teşviklerden yararlanabilmeleri için verilen bir belgedir. Yatırım teşvik belgesi, Türkiye'deki yatırım teşvik sistemi çerçevesinde verilen bir belgedir.

Yatırım Teşvik Belge Türleri

Bu belge, yatırımcıların belirli bir bölgede yatırım yapmalarını teşvik etmek, istihdam yaratmak, bölgesel kalkınmayı desteklemek, teknolojik gelişmeyi sağlamak gibi amaçlar doğrultusunda verilir. Belge, yatırımcıların bölgede yapacakları yatırımların ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini de değerlendiren bir yöntemle verilir.

Yatırım teşvik belgesi, yatırımcıya farklı teşvikler sağlar. Bunlar arasında, yatırım yeri tahsisinde öncelik, yer tahsisi için kira indirimi, enerji desteği, vergi indirimi veya muafiyeti, sosyal güvenlik prim desteği, sigorta primi desteği, faiz desteği, yatırımın tamamına yakın bir oranında devlet desteği gibi teşvikler bulunur.

Bu belge, yatırımcılara bölgesel kalkınmayı destekleme, istihdam yaratma, teknolojik gelişmeyi sağlama gibi pek çok fayda sunar ve dolayısıyla yatırım yapmak isteyenler için önemli bir teşvik unsuru olarak kabul edilir.

Yatırım Teşvik Sisteminde Destek Unsurları Nelerdir?

Yatırım teşvik sistemi, Türkiye'deki yatırımcılara farklı teşvikler sağlayan bir sistemdir. Bu teşvikler, yatırımın bölgesel, sektörel ve teknolojik özelliklerine göre değişebilir. Ancak genel olarak yatırımlarda teşvik sistemi, aşağıdaki destek unsurlarını içerir:

 • Vergi İndirimi: Yatırım teşvik belgesi sahibi olan yatırımcılar, belirli bir süre için gelir veya kurumlar vergisinden indirim olarak yararlanabilirler.
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti: Yatırım teşvik belgesi sahibi olan yatırımcılar, ithal ettikleri makine, teçhizat ve malzemeler için gümrük vergisi muafiyeti alabilirler.
 • Faiz Desteği: Yatırım teşvik belgesi sahibi olan yatırımcılar, yatırım için kullanacakları kredi faizlerinde belirli bir oranda indirim alabilirler.
 • Yatırım Yeri Tahsisi: Yatırım teşvik belgesi sahibi olan yatırımcılar, yatırım yapacakları arazi veya binaların tahsisi konusunda öncelikli olabilirler.
 • Sosyal Güvenlik Prim Desteği: Yatırım teşvik belgesi sahibi olan yatırımcılar, yeni istihdam edecekleri çalışanlarının sosyal güvenlik primlerinde belirli bir süre için indirim alabilirler.
 • Sigorta Prim Desteği: Yatırım teşvik belgesi sahibi olan yatırımcılar, yatırımın sigorta primleri için belirli bir oranda indirim alabilirler.
 • KDV İstisnası: Yatırım teşvik belgesi sahibi olan yatırımcılar, yatırımın belli aşamalarında ödenen KDV'de indirim veya muafiyet alabilirler
 • Gelir Vergisi Stopajı Desteği: Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında sunulan bir diğer destek unsuru da Gelir Vergisi Stopajı Desteği'dir. Bu destek unsuru, yatırımcıların yatırım yaparken ödedikleri vergilerin bir kısmının geri ödenmesini sağlamaktadır.
 • KDV İadesi: Yatırım teşvik sistemi kapsamında, KDV iadesi yatırımcılara önemli bir destek unsuru olarak sunulmaktadır. KDV iadesi, yatırımcıların yaptıkları yatırımların KDV'lerinin belirli bir oranının geri ödenmesini sağlamaktadır.

Yatırım Teşvik Belgesi Türleri

Yatırım Teşvik Belgesi, yatırımcılara çeşitli destek unsurları sağlayan bir belgedir. Yatırım Teşvik Belgesi'nin türleri, yatırımın niteliğine, büyüklüğüne, yatırım yapılan bölgeye ve sektöre göre farklılık göstermektedir. Yatırım Teşvik Belgesi'nin türleri şu şekildedir:

 • Genel Teşvik Belgesi: Türkiye'nin herhangi bir bölgesinde, herhangi bir sektörde yapılacak yatırımları kapsayan bir belgedir. Genel Teşvik Belgesi ile yatırımcılar, vergi indirimi, SGK işveren payı desteği, faiz desteği, KDV iadesi, gümrük vergisi muafiyeti ve arazi tahsisi gibi destek unsurlarından yararlanabilirler.
 • Bölgesel Teşvik Belgesi: Türkiye'nin az gelişmiş, gelişmekte olan ve öncelikli kalkınma bölgelerinde yapılacak yatırımları kapsayan bir belgedir. Bölgesel Teşvik Belgesi ile yatırımcılar, genel teşvik belgesinde sunulan destek unsurlarının yanı sıra yatırımın büyüklüğüne göre ek desteklerden de yararlanabilirler.
 • Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı: Öncelikli ürün listesindeki ürünlere ilişkin yatırımlar Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, yatırımların desteklenmesi için "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Yatırım Teşvik Belgesi"verilmektedir. Bu belge, teknolojik yeniliklere odaklanan, Ar-Ge ve inovasyona yatırım yapan, yüksek katma değerli üretim yapan veya yapacak olan yatırımcıları desteklemektedir.
 • Stratejik Yatırım: Cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak katma değeri yüksek yatırımlar desteklenmektedir. Stratejik yatırım, yatırım teşvik belgesi türlerinden biridir ve belirli kriterlere sahip yatırımları kapsar. Stratejik yatırım teşvik belgesi alan yatırımcılar, bazı avantajlardan yararlanabilirler. Bu avantajlar arasında yatırımın gerçekleştirileceği arazi ve binaların kamulaştırılması, altyapı, enerji ve su tedariki gibi konularda devlet destekleri, yatırım tutarına bağlı olarak KDV muafiyeti, gümrük vergisi muafiyeti ve vergi indirimleri yer alabilir.

Yatırım Teşvik Belgesi Nereden Alınır?

Yatırım teşvik belgesi Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanır. Genel ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yer alan ve sabit yatırım tutarının 10 milyon Türk Lirasını aşmayan, tebliğle belirlenecek yatırımlar için yatırımcının tercihine bağlı olarak yatırımın yapılacağı yerdeki yerel birimlere de müracaat edilebilir.

Yatırım Teşvik Belgesinden Kimler Faydalanabilir?

 • Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları
 • Kamu kurum ve kuruluşları
 • Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları
 • Dernekler ve vakıflar
 • Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri

Yatırım Teşvik Belgesinin Amacı Nedir?

Yatırım Teşvik Belgesi'nin amacı, yatırımcıların yatırım yapma kararını teşvik etmek ve yatırımın yapılacağı sektör ve bölgede ekonomik faaliyetleri arttırmaktır. Bu belge, yatırım yapacak olan firmalara, yatırımın gerçekleştirileceği alanda sağlanacak destekler hakkında bilgi vermektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi ile yatırımcılara birçok teşvik imkanı sunulmaktadır. Bunlar arasında, yatırımın tamamı veya bir kısmının vergi indirimi, KDV iadesi, gümrük vergisi muafiyeti, sigorta primi işveren payı desteği, faiz desteği, arazi tahsisi gibi destekler yer almaktadır. Bu destekler sayesinde yatırımcılar, finansal yüklerinin azaltılması ve maliyetlerinin düşürülmesi gibi avantajlar elde ederler.

Ayrıca, Yatırım Teşvik Belgesi ile yatırım yapılacak bölgede ve sektörde sağlanacak destekler sayesinde, yatırımın bölgesel kalkınmaya, istihdama ve teknolojik gelişime katkısı artar. Bu sayede ülke ekonomisi de büyür ve gelişir.

Yatırım Teşvik Belgesi'nin amacı, yatırım yapmayı teşvik etmek, ekonomik faaliyetleri arttırmak, istihdamı arttırmak, bölgesel kalkınmayı desteklemek ve ülke ekonomisini büyütmektir.

Yatırım Teşvik Belge Türü Dikkat Edilmesi Gerekenler

İşletmelerin, yatırım teşvik belgesi alırken dikkat etmeleri gereken bazı konular şunlardır:

Yatırımın faaliyet konusuna uygun belge alınmalı: Yatırım teşvik belgesi, yapılacak yatırımın faaliyet konusuna uygun olarak belirlenmelidir.

Yatırımın büyüklüğüne uygun belge alınmalı: Yatırımın büyüklüğüne göre farklı teşvik belgeleri bulunmaktadır. Örneğin, küçük işletmelere özel olarak verilen teşvik belgeleri bulunmaktadır. Yatırımın büyüklüğüne uygun belgenin alınması önemlidir.

Bölgeye uygun belge alınmalı: Yatırımın yapılacağı bölgeye göre farklı teşvik belgeleri bulunmaktadır. Yatırımın yapılacağı bölge dikkate alınarak doğru belge alınmalıdır.

Belge başvurusu zamanında yapılmalı: Yatırım teşvik belgesi başvurusu zamanında yapılmalıdır. Teşvik belgesi başvuru sürecinde işletmelerin, yatırımın büyüklüğüne ve faaliyet konusuna uygun belgeyi alabilmeleri için gerekli belgeleri tamamlamaları gerekmektedir.

Teşviklerin süresi ve koşulları dikkatle incelenmeli: Yatırım teşvik belgesi kapsamında sağlanan teşviklerin süresi ve koşulları dikkatle incelenmeli ve belirtilen şartların yerine getirilmesi sağlanmalıdır. Aksi halde, teşviklerden faydalanmak mümkün olmayabilir.