Turizm yatırım teşvikleri, Türkiye’de yapılacak olan tatil köyü, otel, motel, hotel gibi turizm tesislerine yönelik olan desteklerdir. Yatırım teşvikleri, Türkiye açısından oldukça önemli bir gelir kaynağı olan turizmin gelişmesi amacıyla verilmektedir. Türkiye’de tatil turizminin yanı sıra kış, termal, sağlık ve kültür turizmi de önemli bir yer tutmaktadır. Bu sebeple devlet tarafından bu tip turistik tesislerin kurulması amacıyla yoğun biçimde teşvik ve desteği verilmektedir. Türkiye’de turizm sektörü açısından en çok teşvik edilen ve destek verilen işletmeler ise oteller ve konaklama hizmeti sunan tesislerdir.

turizm-yatirim-tesvikleri

Otellere Yatırım Teşvik Belgesinin alınabilmesi için ise bazı şartları yerine getirmek gerekmektedir. Bunların başında inşa edilecek olan tesisin en az 3 yıldıza sahip olacak şekilde planlanması gelir. Bununla birlikte turizm yatırım belgesine sahip olan özel tesisler, dağ evleri ve butik otellerde ise 3 yıldız ve üzeri olma şartı yoktur. Bunun yanı sıra deniz turizmi tesisleri yatırımlar ise bulunduğu bölge desteklerinden yararlanabilirler. Bu tesisler bölgesel yatırım teşviklerinden öngörülen şekilde faydalanabilmektedir.

Kültür ve Turizm Koruma Bölgelerinde yapılacak olan turizm konaklamaları öncelikli yatırım teşvik sisteminden faydalanabilmektedir. Bu bölgeye yapılacak olan otel, motel, tatil köyü gibi turizm yatırım belgesi ya da turizm işletme belgesine sahip olan turizm konaklama yatırımları, nerede olduğuna bakılmaksızın beşinci bölge desteklerinden faydalanmaktadır. Benzer olarak termal turizmi konusundaki yatırımlarda bulunduğu yere bakılmaksızın beşinci bölge desteklerinden faydalanabilmektedir.

Turizm yatırım teşvikleri arasında en fazla desteklenen yatırımlar, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılan yatırımlardır. Bunun yanı sıra termal turizmi amaçlı yatırımlarda en fazla desteklenenler arasındadır. Bu amaca hizmet açısından bakımından turizm yatırımına uygulanan destekler, öncelikli yatırım teşviki sistemi kapsamına alınmıştır. Özetle, hangi bölgede yapılırsa yapılsın bu tesisler beşinci bölge destekleri gibi yüksek oranda destek görmektedir.

Bunların yanı sıra sağlık turizmi de son yıllarda giderek güçlenen bir konuma gelmiştir. Bu sebeple sağlık turizminin önemli bileşenlerinden olan termal otellere ve termal turizmine de çok yüksek oranlarda teşvikler ve destekler uygulanmaktadır.

Turizm Yatırım Teşvikleri Nelerdir?

Turizm yatırımlarına verilen desteklerin başında yatırım yeri tahsisi gelmektedir. Turizm tesisleri açısından büyük yatırım yerlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durum yatırım potansiyelini olumsuz olarak etkiler. Bu sebeple yatırım teşvik belgesi kapsamında, 49 yıllığına düşük yıllık kira bedelleri ödenerek, yatırım yeri tahsisi yapılması olanağı vardır.

Bununla birlikte, konaklama tesisleri tamamlandıktan sonra genel makine ve teçhizat ile odaların her türlü dekorasyonunda kullanılan mobilyalar için KDV istisnası uygulanabilmektedir. Otel için gerekli olan havuzlar, ortak alanlar, asansörler gibi ekipmanlarda KDV istisnasına dahil edilebilmektedir. Bunlarla birlikte ithal edilen ekipmanlar için de Gümrük Vergisi Muafiyetinden yararlanma olanağı bulunmaktadır.

Turizm teşvikleri aynı zamanda işletme döneminde uygulanan bir takım vergi indirimi ve istihdam desteğini de kapsamaktadır. İşletme döneminde toplam yatırım tutarının yüzde 50’sine kadar kurumlar vergisinden düşülme olanağı vardır. Bunun yanı sıra yatırım kapsamında çalışan personelin, Sigorta primleri ve gelir vergisi stopajının toplamda 10 yıla kadar devlet tarafından desteklenmesi mümkündür.

Turizm Yatırım Teşvikleri Listesi

Turizm yatırımına uygulanan teşviklerde finansman açısından da farklı mekanizmalar bulunmaktadır. Yatırım için kredi kullanılması gerekiyorsa, yatırım kredilerinin toplam tutarının yüzde 70’e kadarı, yatırım bölgesine bağlı olarak, 7 puana kadar ulaşacak düzeyde kar payı ve faiz desteği verilmektedir. Bu kapsamda faiz desteği içeren bir yatırım teşvik belgesine sahipseniz, kullanılacak yatırım kredilerinin 7 puanlık kısmı devletten geri alınabilmektedir.

Devlet tarafından turizm sektörü için sağlanan birçok farklı teşvik ve destek vardır. Bu desteklerin tamamından yararlanmak ise her durumda mümkün olamayabilir. Bu teşviklerin tamamından ya da birçoğundan yararlanabilmek adına kapsamlı bir çalışma yapılması gerekir. Bu çalışmanın profesyonel bir bakış açısıyla yapılması kuracağınız turizm tesisi açısından daha fazla destek almanızı sağlayabilir.

Turizm yatırım teşviki olarak şu desteklerden faydalanabilirsiniz;

  • KDV istisnası
  • Yatırım yeri tahsisi
  • Vergi indirimi
  • Gümrük vergisi indirimi
  • Sigorta primi desteği
  • Sigorta primi işveren hissesi desteği
  • Faiz / kar payı desteği
  • Gelir vergisi stopaj desteği

Turizm Yatırım Teşviki Belgesi Nasıl Alınır?

Turizm yatırımlarına teşvik alınabilmesi adına projenin tüm detaylarıyla ayrıntılı biçimde ortaya koyulması gerekmektedir. Turizm yatırımları çok çeşitli olabilmektedir. Bu çeşitliliğe bağlı olarak farklı devlet teşvik uygulamalarından faydalanılabilmektedir. Turizm tesislerinin türüne göre teşvikler belirlendikten sonra yatırımın finansal durumu ve yatırım yerinin tespit edilmesi gerekir. Eğer tesisi hazine arazisi üzerine yapılması planlıyorsa, projenin buna uygun biçimde hazırlanması gerekmektedir.

Turizm amaçlı olarak alınan teşvik belgesi kapsamında yer tahsisinin yapılması için öncelikle proje hazırlanmalıdır. Bu projede yatırım detaylarının tam olarak belirlenmesi ve ortaya koyulması gerekir. Bu bilgilerin yer aldığı projenin yanı sıra başvuru dosyası hazırlanmalıdır. Başvurunuz kapsamında ön tahsis işlemi yapılacaktır. İn tahsis yazısı, yer tahsisi açısından, yatırım teşvik belgesine eş olarak görülmektedir. Bu yazının temel amacı, yatırım yeri belirlenmeden alınmayan diğer belgeler ibraz edilemediğinden, yatırım teşvik belgesinin düzenlenemediği; ancak projenin yatırım teşvik belgesi düzenlenebilecek nitelikte olduğunu ifade etmektir.

Bu ön tahsis belgesi ile birlikte Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapılması gerekir. Bunun yanı sıra diğer evraklar ve proje dosyası da hazırlanarak teslim edilmelidir. Kurul uygun gördüğü takdirde tahsis sözleşmesi imzalanır. Bu sözleşme neticesinde yatırım yeri tahsisi yapılmış olur.

Yapılması planlanan tesis kapsamında gerekli olan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) ve Turizm Yatırım Belgesinin elde edilmesiyle birlikte bakanlığı yeniden başvuru yapılır. Bu belgeler ile birlikte bakanlık artık turizm yatırımı teşvik belgesi verebilir. Yatırım tamamlandıktan sonra ise mevzuat gereği yatırım tamamlama vizesi için ekspertiz yapılması gerekir. Bu aşamada söz konusu olan belgenin mutlaka ibraz edilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Tüm bu işlemlerin ve yatırım doğru şekilde ilerleyebilmesi, teşviklerden yararlanmanız adına son derece önemlidir. Belge kapsamında birçok hak elde edebilirsiniz. Bu belgenin alımında ise bazı zorluklar ve engellerle karşılaşabilirsiniz. Bu engellerin aşılması konusunda uzman bir ekiple çalışmak size en iyi sonuçları verecektir.

Turizmi teşvik kanunu kapsamında özellikle gelişim bölgelerinde verilecek olan teşviklerden faydalanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Alkan Danışmanlık olarak, Turizm yatırım teşvik belgesinin alınabilmesi adına tüm işlemlerini takip ediyor ve sürecin en doğru şekilde ilerlemesini sağlıyoruz. Bu sayede devlet desteklerinden faydalanarak turizm tesisi sahibi olabilirsiniz.