Firmalar açısından, devlet desteği çok önemli bir noktada durmaktadır. Ticaret Bakanlığı, bu anlamda çok farklı alanlarda teşvikler sunmaktadır. Bu teşvikler, karşılıksız olarak verilmektedir. Teşviklerin en önemli amacı ekonominin canlı tutulması ve yerli firmaların dünyadaki rakipleriyle rekabet edebilir seviyeye gelmesidir.

Ticaret Bakanlığı Destekleri ve Teşvikleri

Firmanızın yer aldığı sektöre bağlı olarak, birçok teşvik başvuru yapabilirsiniz. Sektöre, firmanın durumuna ve yatırıma bağlı olarak farklı miktarlarda hibeler vardır. Ticaret Bakanlığı tarafından verilen destekler, hem ürün ihracatı hem de hizmet ihracatı için olabilir. Bu desteklerin en önemli noktası, karşılıksız olarak verilmesidir. Daha önce Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen bu teşviklerin belirli üst limitleri bulunmaktadır.

Siz de Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan desteklere ve teşviklere başvuru yaparak, firmanızın üretim kapasitesini arttırabilir ve Türkiye ekonomisine de katkıda bulunabilirsiniz. Bununla birlikte başvuru süreçlerinde özenli ve dikkatli bir çalışma yürütülmesi gerekir. Bu sayede, yaptığınız harcamaların yüzde 70’e kadarını teşvik olarak geri alabilirsiniz.

Ticaret Bakanlığı Teşvikleri Nelerdir?

Ticaret Bakanlığı, firmaların üretim kapasitelerinin ve bilinirliklerinin artırılması noktasında birçok farklı teşvik ve destek vermektedir. Bu teşvikler genel olarak sektörel bazda ele alınmaktadır. Desteklenen sektörlerde yer almanız halinde, başvuru yaparak teşviklerden faydalanabilirsiniz. Bunun yanı sıra yurt dışı tanıtım ve reklam desteği gibi tüm firmaların yararlanabileceği teşvikler vardır. Teşviklere başvuru yapılabilmesi için belirli şartlar ve kurallar vardır. Öncelikle firmanızın bu şartları karşılaması gerekir. Bunun yanı sıra yaptığınız başvurunun eksiksiz olması da son derece önemlidir.

Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanan destekle; tasarım, ürün geliştirme ve küresel tedarik zinciri gibi projeli olan teşvikler hariç olmak üzere tamamen nesnel ölçütlere bağlanmıştır. Bu sebeple usulüne uygun olarak yapılacak faaliyetlerde gerekli belgelerin sunulması halinde ödeme kapsamı altına alınabilirsiniz.

Ticaret Bakanlığı tarafından birçok teşvik verilmektedir. E-ihracat ve mikro ihracat da dahil olmak üzere sayısız ihracat desteği bulunmaktadır. Bunun yanı sıra; bilişim, eğitim, oyun, sağlık turizmi, mobil uygulama geliştirme ve sinema film ve benzeri hizmetlerin ihracatı konusunda da destekler ve teşvikler bulunmaktadır.

Üretim konusunda sunulan desteklerin yanı sıra yurt dışında yürütülecek projeler için yurt dışı teknik müşavirlik destekleri de sunulmaktadır. Aynı zamanda uluslararası bir marka olabilmek için gerekli olan Turquality ve marka destekleri de kapsam içerisindedir. İhracatta katma değeri arttırabilmek adına Ticaret Bakanlığı tarafından tasarım ve ürün geliştirme destekleri sunulabilmektedir. Aynı zamanda ihracatın süreklilik kazanabilmesi ve küresel bir tedarik merkezi yaratabilmek için küresel tedarik zinciri desteği vardır.

Tüm bu destekler kategorik olarak onlarca farklı faaliyeti kapsar. Bunların yanı sıra Bakanlık tarafından verilen farklı teşviklerden de bahsedilebilir. Tüm bu teşviklerden ve desteklerden faydalanmak ve detaylı bilgi almak için bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz. Alanında deneyimli ve uzman danışmalarımız, tüm sorularınızı kapsamlı biçimde yanıtlayacaktır.

Ticaret Bakanlığı Hibe Destek Limitleri

Ticaret Bakanlığı tarafından firmalara sağlanan hibe desteklerinin belirli limitleri vardır. Bu limitlerin aşılması mümkün değildir. Bununla birlikte bazı değişkenlere bağlı olarak limit oranları farklılaşmaktadır. Örnek vermek gerekirse; 4,5 ve 6’ncı kalkınma bölgelerinde yer alan firmalar desteklerden daha fazla faydalanabilmektedir. Yine Bakanlık tarafından hedef ülke olarak belirlenen ülkelerde yapılan faaliyetler, daha yüksek oranlarda hibe alabilmektedir.

Bakanlık tarafından sağlanan tasarım ve ürün geliştirme desteği, yapılan harcamaların yüzde 50’sini karşılamaktadır. Bu destek 1.400.000 USD’ye kadar verilebilmektedir. Küresel tedarik zinciri desteği ise yine yüzde 50 oranındadır. Bu destek 1.000.000 USD’ye kadar verilmektedir. Yurt dışı işyeri açma desteği ise yüzde 50 ila yüzde 60 arasında değişmektedir. Bu destekte birim başına yıllık 100 ila 120 bin Amerikan Doları destek sağlanmaktadır.

Firmaların sıklıkla tercih ettiği bir başka destek ise; yurt dışı reklam ve tanıtım desteğidir. Geniş kapsamlı olan bu destekte yüzde 60 ila 70 arasında teşvik verilmektedir. Bu desteğin üst limiti ise 150 ila 250 bin Amerikan Doları arasındadır. Yurt dışı marka tescil desteği ise yüzde 50 oranındadır ve üst limiti yıllık olarak 50.000 USD olarak belirlenmiştir.

Firmalara yurt dışı seyahat ve pazar araştırma konusunda da teşvikler sağlanmaktadır. Bu teşvikler yüzde 70 oranında ve seyahat başına beş bin dolar olacak şekildedir. Bu destekten 10 seyahat boyunca faydalanmanız mümkündür. Bir başka destek is pazara giriş belgelerine dairdir. Bu destek yüzde 50 oranındadır ve yıllık 250 bin dolar üst limiti vardır. Yurt içi ve yurt dışı fuar desteği ise, fuar başında 15 bin dolar üst limite sahiptir. Yurt dışı şirket satın alma desteği ise yüzde 60 oranındadır ve üst limiti 200 bin USD olarak belirlenmiştir.

Bunların yanı sıra birçok farklı Ticaret Bakanlığı desteği ve teşviki vardır. Bu teşvikler hakkında detaylı bilgi almak için bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz. Teşviklere başvuru sürecinin son derece hassas olduğu unutulmamalıdır. Alkan Danışmanlık olarak bu sürecin başından sonuna kadar yanınızda olarak, başvuru sürecinin olumlu sonuçlanmasını sağlıyoruz.