Yurtdışından tedavi edilmek üzere Türkiye’ye gelen yabancı ya da yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının sağlık hizmeti almasına; sağlık turizmi adı verilmektedir. Sağlık turizmi; Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesine sahip olan sağlık kuruluşları tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Bunun yanı sıra bu sağlık kuruluşlarına aracılık eden seyahat acenteleri de bu faaliyetleri sürdürebilmektedir.

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi bulunmayan sağlık kuruluşları ve seyahat acentelerinin, sağlık turizmi faaliyeti Bakanlık tarafından durdurabilir.

Türkiye son yıllarda sağlık turizmi sektörünün başını çeken ülkelerden biri halini almıştır. Bunun önemli nedenlerinden biri de devletin bu sektöre yönelik olarak sağladığı teşviklerdir. Devlet, sağlık turizmi yapmak isteyen firmalara yönelik birçok farklı teşvik ve destek vermektedir.

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi

Sağlık turizmi faaliyetlerinin yasal düzenlemelere uygun yürütülebilmesi ve sağlık turizmi teşviklerinden faydalanabilmek adına sağlık tesislerinin ve A grubu işletme belgesine sahip seyahat acentelerinin Sağlık Turizmi Yetki Belgesine sahip olması gerekir.

Hastane, poliklinik, tıp merkezi, muayenehane gibi tüm sağlık tesislerinin bu belgeye sahip olması, teşviklerden faydalanabilmeleri adına önemlidir. Sağlık Turizmi Yetki Belgesi sahibi olan tesisler, yabancı hastalar için düzenledikleri faturalarda KDV istisnasından ve gelir/ kurumlar vergisi indirimlerinden faydalanabilmektedir.

Sağlık Turizmi Teşvikleri Nelerdir?

Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi’ne sahip olan sağlık tesisleri ve seyahat acentelerini, harcamalarının bir bölümünü devletten destek olarak geri alabilmektedir.

Sağlık sektöründe faaliyet gösteren firmalara birçok farklı teşvik verilebilmektedir. Bu teşviklerin bazılarından faydalanabileceğiniz gibi tamamından da faydalanabilirsiniz. Burada önemli kriterlerden biri Bakanlığa sunacağınız projenin doğru ve detaylı olmasıdır.

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Teşviki

Sağlık tesisleri ve aracı kuruluşların yurt dışında yapacakları reklam tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri devlet tarafından destek kapsamına alınmıştır. Tanıtım ve pazarlama desteği en fazla 5 yıl boyunca yüzde 60 oranındadır. Bunun yanı sıra alınabilecek destek yıllık olarak en fazla 6 milyon TL olarak belirlenmiştir.

Muayenehane ve poliklinik için belirlenen yıllık desteğin üst limiti ise 2,4 milyon TL’dir. Bu teşvikte önemli noktalardan biri, harcama faaliyetinin hedef ve öncelikli ülkelerde yapılması halinde destek oranı da 10 puan artırılarak yüzde 70 olarak uygulanmaktadır. Özel tanıtım giderleri kapsamında gerçekleştirilecek olan faaliyetler açısından, faaliyetin başlangıç tarihinden en az bir öncesinde ön onay başvurusu yapılmalıdır. Ön onay alamayan faaliyetler, desteklerden faydalanamamaktadır.

Bunun yanı sıra arama motoru reklamları, sosyal medya ve benzeri faaliyetler için de aylık olarak en fazla 5 bin TL tutarında devlet desteği verilmektedir. Bu giderlerin desteklenebilmesi için sponsorlu reklamlar aracılığıyla sosyal medya hesaplarına yönelik düzenli tanıtım yapılması gerekmektedir.

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetleri Nelerdir?

Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri kapsamında, internet ortamında ve sosyal medyada verilen reklamlar desteklenmektedir. Bunun yanı sıra bu mecralarda tasarım, bakım, güncelleme ve içeriklendirme gibi tüm faaliyetler de destek kapsamındadır. TV, radyo, sinema reklamları, sponsorluk gibi geleneksel reklam faaliyetleri teşvik kapsamındadır. Bunların yanı sıra e-ticaret sitelerine üyelikler, dijital platformlardaki reklamlar da destek kapsamındadır.

Dijital ortamda yapılan tanıtım faaliyetlerinin yanı sıra afiş, broşür, dergi, gazete, el ilanı, pano, tabela, bina, cephe, duvar, çatı reklamı gibi tüm pazarlama faaliyetleri destek kapsamında değerlendirilmektedir.

Bunların yanı sıra kokteyl, basın tanıtımı, konferans, eşantiyon malzemeleri, toplu SMS/MMS gönderimleri ve benzeri tüm faaliyetlerde devlet tarafından tanıtım desteği alabilmektedir.

Hasta Yol Teşviki

Sağlık tesisleri ve sağlık turizmine aracı kuruluşlar tarafından tedavi edilmek üzere Türkiye’ye getirilen hastaların uçak bileti giderleri, azami olarak 5 yıl boyuncu hasta başına yüzde 60 oranında desteklenmektedir. Hasta başına en fazla 12 bin TL yol teşviki almak mümkündür.

Desteğin yıllık üst limiti ise 6 milyon TL’dir. Muayenehane ve poliklinikler için bu rakam yıllık en fazla 600 bin TL’dir.

Acente Komisyon Teşviki

Sağlık kuruluşlarının acente komisyon giderleri yüzde 60 oranında, yıllık olarak en fazla 1,2 milyon TL desteklenmektedir. Bu teşvik en fazla 5 yıl boyunca verilmektedir. Muayenehane ve poliklinikler için yıllık üst limit ise 240 bin TL olarak belirlenmiştir.

İstihdam Desteği

Sağlık tesisleri ve acenteler tarafından istihdam edilen personel içinde bazı teşvikler bulunmaktadır. Tercüman, rehber, sosyal medya uzmanı, çağrı merkezi personeli, pazarlama uzmanı ve bakım alanında faaliyet gösteren firmalarda personelin brüt ücreti, yüzde 60 oranında aylık en fazla 18 bin TL olacak şekilde desteklenmektedir. Bu destek 5 yıl boyunca alınabilmektedir.

Bu destek yıllık en fazla 2,4 milyon TL olacak şekildedir. Bunun yanı sıra muayenehane ve poliklinikler için yıllık üst limit 600 bin TL’dir.

İstihdam edilen ya da edilecek olan personel için ön onay başvurusu yapılması gerektiği unutulmamalıdır.

Yabancı Dil ve Eğitim Teşviki

Sağlık kuruluşları ve acenteler tarafından istihdam edilen personelin yabancı dilde eğitim almaları halinde giderlerin yüzde 60’ı karşılanmaktadır. Bu destek yıllık olarak en fazla 960 bin TL olarak verilmektedir. Muayenehane ve poliklinikler için ise yıllık destek üst limiti 240 Bin TL olarak belirlenmiştir.

Seyahat Sağlık Sigortası Teşviki

Sağlık tesisleri tarafından Türkiye’ye getirilen hastalar için yerleşik sigorta şirketlere yaptırılacak olan komplikasyon ve seyahat sağlık sigortası giderleri yüzde 70 oranında karşılanmaktadır. Bu destek yıllık olarak en fazla 2,4 milyon TL olarak alınabilir.

Yurt Dışı Birim Kira Teşviki

Sağlık kuruluşları ve seyahat acentelerinin vergi, resim ve harçlar dahil olmak üzere brüt kira ve komisyon giderleri ve ilgili birimin açılarak işletilmesine ilişkin belgelendirme giderleri yüzde 60 oranında karşılanmaktadır. Bu destek 5 yıl boyunca verilebilmektedir ve birim başına yıllık en fazla 1,44 milyon TL alınabilmektedir.

Destek verilecek birim sayısı ise en fazla 25 olarak belirlenmiştir. Harcama faaliyetlerinin hedef ve öncelikli ülkelerde gerçekleştirilmesi durumunda ise destek oranı 10 baz puan artırılmaktadır.

Yurt Dışı Etkinlik Katılım Teşviki

Sağlık kuruluşları ve aracı kuruluşlar, Bakanlık tarafından uygun görülen yurt dışı etkinliklere stant, bireysel ya da milli düzeyde katılımlarda; kayıt ücret, stant harcamaları, nakliye ve en fazla 2 temsilcinin ekonomi sınıfı ulaşım giderlerinin yüzde 60’ına kadarını karşılamaktadır. Bu destek etkinlik başına 300 bin TL’dir. Bunun yanı sıra bakanlık tarafından belirlenen prestijli etkinliklerde en fazla 3 katılım başına, etkinlik başına 600 bin TL destek verilmektedir.

Hedef ve öncelikli ülkelerde harcama gerçekleştirilmesi halinde destek oranı 10 baz puan artırılmaktadır.

Yurt İçi Etkinlik Katılım Teşviki

Sağlık turizmine yönelik olarak tesisler ve acenteler yurt içi etkinlikler açısından da desteklenmektedir. Bakanlık tarafından belirlenen yurt için etkinliklerde nakliye, kayıt ve stant giderleri yüzde 60 oranında desteklenmektedir. Etkinlik başına en fazla miktar ise 300 bin TL olarak belirlenmiştir.

Yurt Dışı Marka Tescil ve Koruma Teşviki

Sağlık tesisleri ve aracı acenteler yurt içinde tescil ettirilmiş markalarını, yurt dışında da tescil ve koruma altına almak için yapacakları harcamaların yüzde 60’ı devlet tarafından desteklenmektedir. Markasını tescil ettirecek firmalar yıllık olarak en fazla 600 bin TL tutarında desteklenir.

Harcamaların hedef ve öncelikli ülkelerde gerçekleştirilesi halinde destek 10 baz puan artırılarak yüzde 70 olarak uygulanır.

Belgelendirme Teşviki

Sağlık tesisleri ve acentelerin alacakları bazı belge, sertifika ve akreditasyonlara ilişkin giderleri yüzde 60 oranında desteklenmektedir. Belge başına rakam en fazla 600 bin TL olarak belirlenmiştir.

Yurt İçi Tanıtım ve Eğitim Teşviki

Sağlık kuruluşları ve aracı seyahat acenteleri tarafından yurt dışından davet edilerek Türkiye’ye getirilen akademisyen, uzman, sektör temsilcisi, basın mensubu ve deneyimleyicinin katılımıyla yurt içinde düzenlenen tanıtımlara destek verilmektedir.

Tanıtım ve eğitim konusunda teşvik Bakanlıkça uygun görülen bir takvimde ve en fazla 5’er adet gerçekleştirilmelidir. Bu tanıtım ve eğitimlere ilişkin giderler yüzde 60 oranında desteklenmektedir. Program başına en fazla destek ise 600 bin TL düzeyindedir.

Ürün Yerleştirme Desteği

Sağlık turizmi teşvikleri arasında bir diğer destek ise ürün yerleştirmedir. Yurt dışında gösterimi yapılan belgesel, dizi, film ve dijital oyunlardaki ürün yerleştirme giderleri en fazla 5 yıl olacak şekilde yüzde 60 oranında desteklenmektedir. Bu destek yıllık en fazla 1,2 milyon TL olacak şekildedir.