2023- 01 Proje Teklif Çağrısı; Sanayi KOBİ’lerinin, Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi konusundaki payı oldukça fazladır. KOSGEB tarafından KOBİ’lerin yeşil dönüşüm faaliyetlerine yönelik olarak geri ödemeli olarak kullandırılacak olan bu proje; yenilenebilir enerji başta olmak üzere kaynak verimliliği, atık yönetimi, döngüsel ekonomi gibi tematik alanlarda faaliyetlerde bulunan işletmeler için rekabet gücünü ayırarak bu projelere destek niteliği taşır. Söz konusu olan Türkiye Yeşil Sanayi Projesi, en az 8 ay sürerken, en fazla ise 12 ay sürer. Çevre dostu Yeşil Sanayi Destek Programı kapsamında geri ödemeli destek miktarı 14.000.0000 TL’dir. Buna bağlı olarak KOSGEB tarafından sunulan destek oranının %60 olduğu ifade edilebilir.

Kosgeb Yeşil Sanayi Destek Programı

Sanayide temiz ve döngüsel enerji, küçük ve orta ölçekli işletmeler için oldukça önemli bir yere sahiptir. Sektörde yer edinebilmek için yenilenebilir enerji kaynaklarını doğru şekilde kullanmak, bu firmalar için olmazsa olmazdır. Enerji maliyetlerini düşürerek yeşil dönüşüme olanak sunarken, güneş enerjisi sistemlerinin kurulması ve işletilmesi bu firmalar için önemli bir yere sahiptir. Güneş enerjisi sistemleri kapsamında, işletmelerin yaptığı yatırımların çatı üstü ya da işletmelerin faaliyetlerde bulunduğu bina ve binalarda bütün şekilde kurulabilmesi için gerekli şartları karşılamaları ve başvuru yapmaları gerekir. Alkan Danışmanlık; çevre dostu güneş enerjisi yatırımlarının desteklenmesi ve enerji maliyetlerini temiz ve döngüsel şekilde verimli hale getirmek için gerekli danışmanlık hizmetini alabileceğiniz son derece nitelikli bir firmadır.

Yeşil dönüşümde; sanayi açısından döngüsel ekonomi ve yenilenebilir enerji kapasitesinin verimliliğini artırmak adına ülke içerisinde yeşil büyüme odaklı ürünlerin üretilmesi ve ulusal ya da uluslararası noktada rekabetin gelişmesi açısından çok kritik bir öneme sahiptir. KOSGEB Yeşil Sanayi Destek Programı kapsamında, Alkan Danışmanlık desteği ile geliştirilen proje içerisinde;

 • Çevre dostu teknolojilerin doğru şekilde kullanılması açısından farkındalık oluşturulması,
 • Ülkemiz içerisinde yenilenebilir enerji potansiyelinin olması gerektiği şekilde değerlendirilmesi,
 • İşletmelerin enerji maliyetlerini azaltmaya yönelik olarak kapasitelerinin artırılması,
 • Rekabetçilik, çevresel anlamda sürdürülebilirlik, yatırım imkânları ve kaynak tedariği konusunda güvence amacı ile çevresel olarak duyarlılık be kaynakların yüksek verimlilikte tüketilmesine yönelik olarak kapasitelerinin geliştirilmesi hedeflenir.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli şekilde kullanılmasını sağlayan güneş enerjisi yatırımlarının Yeşil Sanayi Destek Programı kapsamında desteklenmesi; sanayide temiz, güvenilir enerji dönüşümü ile alakalı faaliyetlerde enerjinin güvenli ve sürdürülebilir olmasını öncelik haline getirmiştir. Bu anlamda su ve enerji tüketiminin azaltılması, işletmelerin atıklarının yönetilebilir olması, makine modernizasyonu ve ürün yaşam döngüsü yönetimi ise temiz ve döngüsel ekonomi kavramları çerçevesinde öncelik haline getirilmelidir.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin, yeşil dönüşümü verimli şekilde gerçekleştirmesi amacıyla katkı sağlarken, Yeşil Sanayi Programı konusunda destek veren Alkan Danışmanlık, makine ve teçhizat giderleri konusunda bilgi sahibi olmanızı sağlar. Söz konusu destek kapsamında satın alınacak olan makine ve teçhizatın yeni olması aranan şartlardan biridir. Teçhizatta; harcanarak tükenmeyen malzemeler ve bilişim donanımı (kasa, motor, elektronik bileşenler vs.) dâhil kabul edilir.

Türkiye Yeşil Sanayi Projesinin Önemi

Günümüzde yeşil sanayinin önemi, gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya bırakmak açısından son derece önemlidir. Avrupa Birliği (AB) tarafından 2019 yılında Avrupa yeşil Mutabakatı açıklanmış olup, bu mutabakatta uyum hedefi ile birlikte Türkiye ekonomisi ve sanayinin yeşil dönüşümü hedef haline getirilmiştir. Söz konusu olan bu plan, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyümeyi sağlamanın yanı sıra, ülkemizde AB başta olmak üzere, diğer üçüncü ülkelere ihracat konusunda rekabetçiliğin güçlendirilmesini ve korumasını sağlayacağı ifade edilebilir. Bu çerçevede bakıldığında, ülkemiz 2021 yılının Temmuz ayında Yeşil Mutabakat Eylem Planı açıklanmış ve bu planın bir başlığı olan yeşil ve döngüsel bir ekonomi ile sera gazı emisyonlarının azaltılması ile birlikte, enerji ve kaynak verimliliğinin artırılması hedeflenmiştir. Alkan Danışmanlık; yenilenebilir, temiz ve döngüsel enerji çerçevesinde KOSGEB Yeşil Sanayi Destek Programı konusunda en önemli yardımcı firma olarak karşınıza çıkar.

Proje, geri ödemeli olarak destek verirken, proje süresinin bitiş tarihinden sonraki süreçte 12 ayı ödemesiz şekilde, dörder aylık dönemler şeklinde 6 eşit taksitte yapılır. Proje başvuru 08 Aralık 2023- 30 Kasım 2014 (23:59) tarihleri arasında yapılabilir. KOSGEB yeşil sanayi destek programına başvurmak için Proje Başvuru Formu ekinde KOSGEB KOBİ Bilgi Sistemine yüklenmesi gereken belgeler şu şekilde sıralanabilir:

 • YMM/Bağımsız Denetçi Bildirim Formu,
 • Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu,
 • Findeks Raporu,
 • Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Durum Tespiti Formu,

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından alınan hasar durum belgesi (Deprem bölgesinde bulunan 11 ilde faaliyet gösteren işletmeler için)

2023- 02 Proje Teklif Çağrısı Nedir?

2023- 02 Proje Teklif Çağrısı, Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi açısından çok önemli bir yere sahiptir. 2023- 02 Proje Teklif Çağrısının temel amacı; sanayi sektöründe aktif bir şekilde faaliyet gösteren KOBİ’lerin çevresel anlamda sürdürülebilirlik, yatırım fırsatları, rekabet edebilirlik, dijitalleşme ve kaynak temininde kapasitelerinin her geçen gün geliştirilmesine ve öncelikli olan ihtiyaçların çevresel duyarlılık ve kaynak verimliliği ile karşılanmasına büyük ölçüde katkı sağlamaktır.

Proje süresi en az 8 ayken, en fazla ise 12 ay sürer. Yeşil Sanayi Destek Programı kapsamında verilen destek oranı %70’dir. Destek miktarı ise geri ödemeli olacak şekilde, 4.000.0000 TL’dir. Yeşil ve döngüsel bir ekonomi yaratmak, gerek büyüme stratejileri gerekse yapılan yatırımlar açısından sera gazı emisyonlarının azaltılması ile enerji ve kaynak verimliliğinin artırılmasının dikkate alınması gerektiğini ortaya koyar. Bu itibarla yola çıkıldığında, yeşil ve döngüsel ekonomi hedeflerinin birlikte ele alınması ve bu çerçevede geliştirilmesi gereken faaliyetlerin bütüncül bir yaklaşım ile birlikte hayata geçirilmesi olmazsa olmazdır. Bunun için uygun projeyi hayata geçirmek ise çok önemli bir detay olarak karşınıza çıkar. Temiz ve döngüsel bir ekonomi için sanayinin harekete geçirilmesi, şu konu başlıkları ile başvuru yapılabilmesine fırsat sunar;

 • Hammadde verimliliği
 • Su verimliliği
 • Enerji verimliliği
 • İşletmelerin büyüme göstermesi
 • Döngüsel ekonomi
 • Sürdürülebilir ve iklim şartlarına karşı dayanıklı atık geri dönüşümü
 • Endüstriyel simbiyoz.

Kurul tarafından bu proje kapsamında uygun görülen destek tutarının %50’sine kadar erken ödeme imkânı vardır. Proje giderleri ise şu şekilde sıralanabilir:

 • Personel giderleri: 500.000,
 • Teçhizat ve makine giderleri: 3.500.000 TL’yi aşmamak şartıyla,
 • Yazılım giderleri: 500.000,
 • Hizmet alım giderleri: 500.000

Sanayi KOBİ’leri İçin, Alkan Danışmanlık Desteği

Bu projelerde, sanayi sektöründe aktif bir şekilde faaliyet gösteren KOBİ’lerin enerji sistemlerinin karbondan tamamen arındırılarak, çevre dostu teknolojilerin kullanımı ile alakalı bilinçlendirilmesi ve KOBİ’lerin enerji maliyetlerini aşağı çekerek rekabet güçlerinin artırılması hedeflenir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımın artırılması konusunda önemli yeri olan güneş enerjisi sistemleri; sanayide güvenilir ve temiz enerjinin sürdürülebilir olmasına bağlı projelere öncelik verilmesini sağlar. Bu bağlamda tercih edilen proje konusu, işletmelerin faaliyet gösterdiği bina ve binalarda bütün şekilde güneş enerjisi sistemlerinin kurulması olarak ifade edilebilir.

Bu konuda her türlü desteği alabileceğiniz Alkan Danışmanlık, sunduğu nitelikli danışmanlık hizmetinden yola çıkarak; özellikle henüz küçük ve orta işletmelerin yeni dönüşüme katkı sağlaması konusunda aktif rol oynar. Bu destek sayesinde zamandan tasarruf etmek mümkün hale gelirken destek programının avantajlarından faydalanmak mümkün hale gelir. Alkan Danışmanlık kalitesini deneyimlemek ve sanayide temiz enerji için sunuşa Yeşil Sanayi Destek Programına dâhil olmak için web sitemizde yer alan irtibat numaralarını kullanarak hemen bize ulaşabilirsiniz.