Mikro ve küçük işletmeler (MKİ) istihdam ettikleri ve yeni istihdam edecekler personel başına belirli desteklerden faydalanabilmektedir. Bu desteklerin başında 2021 Aralık ayında giren personel başına 2 yıl geri ödemesiz ve faizsiz 100 bin TL desteği gelmektedir. Bu destek işletmelere KOSGEB tarafından sağlanmaktadır.

kosgeb-mikro-ve-kucuk-isletmeler-mki-hizli-destek-programi

Aktif cirosu 3 milyon TL’nin altında olan ve çalışan sayısı 10’un altındaki mikro işletmeler, 2 personele kadar en fazla 200 bin TL olacak şekilde destek alabilmektedir. Bunun yanı sıra aktif cirosu 25 milyon TL’den az olan ve çalışan sayısı 25’in altındaki küçük işletmeler ise 5 personele kadar en fazla 500 bin TL kredi desteği alabilmektedir. Burada önemli noktalardan biri kadın girişimlerde, personel başına tutara 10 bin TL eklenmesidir.

Hızlı Destek Programının Amacı

COVID-19 salgını sonrasında en çok mikro ve küçük işletmeler etkilendir. Bu işletmelere yönelik olarak KOSGEB, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı ve Dünya Bankası işbirliğinde “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Projesi” başlatıldı.

Projenin temel amacı, imalat ve bunu tamamlayan öncelikli sektörlerde MKİ’lerin faaliyetlerine devam edebilmesidir. Bunun yanı sıra COVID-19 pandemisinin etkilerinin nispeten yoğun olduğu sektörlerde de MKİ’lere destek verilmektedir. Bu desteğin amacı işletmelerin geçmişteki ortalama istihdam seviyelerini koruması ve yeni personel istihdam edilmesinin sağlanmasıdır. KOSGEB tarafından hazırlanan bu proje ile; bilgisayar programlama, bilimsel AR-GE sektörleri, imalat sektörleri ve pandemiden daha fazla etkilenen hizmet ve ticaret sektöründe faaliyet gösteren MKİ’ler desteklenmektedir. Bu destek yenilikçi ve genç işletmelere faizsiz ve teminatsız geri ödemeli krediyi içermektedir.

Hangi İşletmeler Başvurabilir?

Hızlı destek programına başvurmak isteyen mikro ve küçük işletmelerin bazı şartlara sahip olması gerekmektedir.

Bu şartların başında işletmelerin 2019 yılı öncesinde kurulması gerekliliği vardır. Bunun yanı sıra en az 75 bin TL net satış hasılatının da olması gerekmektedir. İmalat, bilimsel AR-GE ve bilgisayar programlama alanındaki işletmelerde 2017 ve sonrasında kurulmuş olan, yenilikçi genç işletmeler için bazı özel şartlar vardır. Bu şartlardan herhangi birini sağlayan işletmeler, destek programına başvuru yapabilir. Bu şartlar arasında merkez ya da şube adresi itibariyle TGB ya da TEKMER’de faaliyet göstermek bulunmaktadır. Bunun yanı sıra 2017 ve sonrasında patent belgesi alan işletmeler de başvuru yapabilir. Aynı zamanda kamu kaynaklarıyla desteklenen inovasyon projesi başarıyla tamamlanan ya da proje süresi devam eden işletmeler de başvuru yapabilmektedir. Son olarak bu işletmeler 2017 ve sonrasında Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi almışsa yine başvuru yapabilirler.

İstihdam Edilecek Personelde Aranan Şartlar Nelerdir?

Başvuru yapan mikro ve küçük işletmeler açısından hali hazırda istihdam edilen ya da istihdam edilecek personelde bazı şartlar aranmaktadır.

Bu şartlar şu şekildedir;

  • Başvuru ilan edildiğinde işletmede çalışmaması gerekir.
  • 2 yıllık ve üstü üniversite ya da teknik lise mezunu olmalıdır.
  • Son 3 yılda 180 günden fazla sigortalı olarak çalışmamalıdır.
  • Yabancı uyruklu olmamalıdır.
  • 1981 ve sonrası doğumlu olmamalıdır.
  • İşletme sahibi ve ortakları ile bunların anne, baba, kardeş, çocuğu ve eşi olmamalıdır.
  • İşletme ortaklarının, destekten faydalanmak amacıyla personel kaydırılması şeklinde muvazaalı işlem yapılmamalıdır.

Başvuran İşletmeler Hangi Şartlara Uymalıdır?

Hızlı destek programına başvuru yapan işletmelerin de bazı şartlara uyması gerekmektedir. Bu şartların başında, personelin 12 aylık süreyle istihdam edilmesinin taahhüt edilmesi gelmektedir. Bunun yanı sıra istihdam taahhüt eden işletme 12 aylık sürede ortalama personel sayısını korumak zorundadır. Aynı zamanda destek ödemesi aşamasında işletmenin faal olması gerekir. Bununla birlikte yasal limitlerin üzerinde vergi ve SGK borcu bulunmaması gerekir. Bu tip borçları bulunmasına karşın yapılandırılmış ya da tecil edilmiş borçlar ise bu durum başvuru yapmaya engel teşkil etmemektedir.

İstihdam Edilen Personel İşten Ayrılırsa Ne Olur?

KOSGEB destek ödemeleri, altı aylık aralıklarla verilmektedir. İki taksit döneminin başında ödemeler peşin olarak yapılmaktadır. Ödeminin öncesi ve sonrasında resmi kayıtlardan işletmenin aktif olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra geçmiş dönem ortalama istihdamını muhafaza edip etmediği de kontrol edilmektedir.

İlk altı aylık taksit dönemine ilişkin yükümlülükler yerine getirilmediyse 3 ay ek süre verilmektedir. Bu 3 aylık ek süre içerisinde yükümlülükler tamamlanırsa ikinci altı aylık dönem de ödenecektir. Destek kapsamında istihdam taahhüdünde bulunan personel işten ayrılırsa, şartlara uygun yeni bir personel istihdam edilebilmektedir.

Nasıl Başvuru Yapılır?

Başvuru şartlarını karşılayan mikro ve küçük işletmeler KOSGEB’e başvuru yapabilmektedir. Başvurular KOSGEB’in resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Başvuru sonrasında kısa sürede tamamlanacak bir değerlendirme süreci yaşanacaktır. Bunun ardından geçici ve kesin onay işlemlerine başlanacak ve destek ödemeleri yapılacaktır. Ödeme aşamasında yasal limitin üzerinde vadesi geçmiş olan taksitlendirilmemiş vergi ve sosyal güvenlik borcu olanlara destek miktarı ödenmemektedir.

Siz de şartları sağlayan bir mikro ve küçük işletmeye sahipseniz, programa başvurabilir de destekten faydalanabilirsiniz.