KOSGEB İleri Girişimci Destek Programı, Türkiye’nin öncelik verdiği sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin, kapanmadan kuruluş aşamalarını tamamlamaları için gerçekleştirdikleri başvuruları desteklemektedir.

KOSGEB İleri Girişimci Destek Programı

Birçok işletme sahibi, İleri Girişimci Destek Programı koşullarını, başvurunu şartlarını ve limitleri merak etmektedir. Merak ettiğiniz tüm soruların yanıtlarını rehberimizde bulabilirsiniz.

KOSGEB İleri Girişimci Destek Programı Nedir?

İleri Girişimci Destek Programı, girişimcilerin Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından belirlenen stratejik önceliklere uygun biçimde seçilen sektörlerde kurdukları işletmelerin kapanmaksızın faaliyetlerini sürdürebilme oranlarını artırmayı amaçlamaktadır. Bu sayede ülkenin stratejik olarak ihtiyaç duyduğu tüm üretimlerin, yerli biçimde üretilmesi amaçlanmaktadır.

İleri Girişimci Destek Programına Başvuru Şartları

Girişimcilerin, işletme kurmadan önce ileri girişimcilik eğitimini tamamlamış olması gerekmektedir. Buna karşın İŞGEM/ TEKMER’de bulunan işletmeler açısından eğitim zorunluluğu bulunmamaktadır. Söz konusu işletme, başvuru tarihinden geriye dönül şekilde en fazla 1 yıl içerisinde kurulmuş olmalıdır. Aynı zamanda Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan gerçek ya da tüzel kişi konumlarının bulunması gerekir. Başvuru yapacak işletmenin kurucu ortak payı yüzde 50’nin üzerinde bulunmalıdır.

İşletmeler ve girişimciler bu destekten yalnızca bir kez faydalanabilmektedir. Bunun yanı sıra Girişimcilik Destek Programından, Geleneksel Girişimci Destek Programından ve Girişimciliği Geliştirme Destek Programından faydalanan işletmelerin bu destekten faydalanması mümkün değildir.

İleri Girişimci Destek Programı Limitleri ve Oranları

İleri Girişimci Destek Programı birçok farklı konuda verilecek teşviki içermektedir. Bunlar içerisinde performans desteği, kuruluş desteği, makine ekipman ve yazılım desteği, sertifika desteği, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği bulunmaktadır. Olumlu kurul kararı çıkmasının ardından bu destek 2 yıl boyunca sağlanmaktadır.

İleri Girişimci Destek Programına başvuran işletmelere kuruluş desteği kapsamında, eğer gerçek kişiyse 5 bin TL, sermaye şirketi ise 10 bin TL geri ödemesiz teşvik sağlanmaktadır.

Performans desteği ise prim gün sayısına göre hesaplanarak sağlanmaktadır. Projenin başlamasının ardından birinci yılın sonuna kadar geçen süre; birinci performans dönemi olarak adlandırılmaktadır. Birinci yılın sonundan ikinci yılın sonuna kadar olan süre ise ikinci performans dönemi olarak nitelendirilir. Birinci dönemde prim gün sayısı 180 ila 539 arasında olan 1 ya da 2 personel için 5 bin TL destek verilmektedir. Toplam prim süresi 540 ila 1079 olan 3 ya da 4 personel için ise 10 bin TL oranında destek verilir. Bunun yanı sıra 1080 ve üstünde prim gün sayısına sahip olan dörtten fazla personel için destek 20 bin TL olarak belirlenmiştir.

İkinci dönemde ise 360 ila 1079 prim gün süresi için 5 bin TL, 1080 ila 1439 prim gün sayısı için 15 bin TL

1440 ve üstü için ise 20 bin TL destek sağlanmaktadır. Bu sayede geri ödemesiz olarak 40 bin TL teşvik almak mümkündür. Bunların yanı sıra genç girişimciler, kadınlar, engelliler, gaziler ve birinci derece şehit yakını olanlar için destek oranına 10 bin TL ek yapılmaktadır.

Makine, ekipman ve yazılım desteğinde ise; lisans bedeli ve sınırlı lisans kullanımı için geri ödemesiz olarak 100 bin TL’ye kadar destek sunulmaktadır. İşletme düşük-orta teknoloji düzeyinde faaliyet gösteriyorsa 100 bin TL’ye kadar, orta-ileri teknoloji sınıfına yönelik faaliyette bulunuyorsa geri ödemesiz 200 bin TL’ye kadar destek verilmektedir. Ayrıca yüksek teknoloji sınıfına yönelik faaliyet konuları 300 bin TL’ye kadar destek alabilmektedir. Bu kapsamda gerçekleştirilen destek oranı ise yüzde 75 olarak belirlenmiştir. Satın alınacak olan makinenin, ekipmanın ve yazılımın yerli malı olduğu belgelendirilirse, destek oranına yüzde 15 eklenmektedir.

Mal ve hizmet satın alımlarının, başvuru sahibinin birinci dereceden yakını olduğu işletmelerden gerçekleştirilememektedir. Bu gibi bir durumun tespit edilmesi halinde destek kesilmektedir. Performans desteği ise bu durumdan muaftır.

Danışmanlık ve işletme koçluğu desteğinde ise 10 bin TL’ye kadar destek sağlanır ve bu desteğin oranı yüzde 75’tir. Sertifika desteği kapsamında işletmede çalışacak olan personele yönelik teknik ve mesleki sertifikalarla belgeler için 5 bin TL destek sunulmaktadır.

İleri Girişimci Destek Programı Başvuru Süreci

İşletmelerin KBS sistemi üzerinden uygulama birimine başvuru yapması ve taahhütname onaylaması gerekmektedir. Başvurunun reddedilmesi durumunda 1 kereye mahsus olarak itiraz edilebilir.

KOSGEB, destek alan işletmeleri izleme hakkında sahiptir. Destek devam ederken işletme tasfiye edilirse, destek kesilmektedir. İşletmenin devredilmesi ya da birleşme durumlarında da desteğin sonlandırılmasına uygulama birimi karar vermektedir. Unvan ve tür değişikliği gibi durumlarda ise destek verilmeye devam etmektedir. Desteklenen işletmelerin kuruluşunun ardından 1 yıl içinde kapanması durumunda geri ödemesiz olan destekler geri ödemeli durumuna geçmektedir. Bu durumda KOSGEB yasal faizle verdiği desteği geri almaktadır. Daha sonra kapanan işletmelerden ise herhangi iade talebi yapılmamaktadır.

Alkan Danışmanlık olarak İleri Girişimci Destek Programı alabilmeniz için sürecin başından sonuna kadar her türlü desteği sağlıyoruz. Programa daha doğru ve hatasız bir başvuru yaparak, olumlu sonuç ihtimalinizi artırıyoruz. Bizimle hemen iletişime geçerek programa dair detaylı bilgi edinebilir, avantajlı tekliflerimizden faydalanabilirsiniz.