Kosgeb, Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) yönelik destekler sunan bir kamu kuruluşudur. Bu destekler arasında, ihracata yönelik olarak da çeşitli teşvikler bulunmaktadır. Dolayısıyla, kosgeb destekleri ile ihracat yapmak mümkündür.

Kosgeb Destekleri İle İhracat Yapmak Mümkün Mü? Nasıl Yapılır?

Kosgeb, ihracat yapan KOBİ'lere çeşitli destekler sağlamaktadır. Bu destekler arasında, ihracata yönelik tanıtım, pazarlama ve eğitim faaliyetleri, ihracat yapacak KOBİ'lere danışmanlık hizmetleri, fuar katılımları, ihracatın finansmanı ve yurt dışı pazarlama faaliyetlerine yönelik olarak verilen teşvikler bulunmaktadır.

İhracat yapacak KOBİ'ler, Kosgeb'in sunduğu desteklerden yararlanarak, ihracat faaliyetlerine yönelik gerekli çalışmaları gerçekleştirebilirler. Bu sayede, ürünlerini yurt dışına açarak yeni pazarlara ulaşabilir ve ihracat gelirleri elde edebilirler.

Ancak, Kosgeb desteklerinden yararlanmak için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartlar, ihracata yönelik olarak sağlanan destekler için de geçerlidir. KOBİ'lerin, ihracat yapmak için gerekli belgelere ve standartlara sahip olmaları, ihracat potansiyellerini araştırmaları ve ihracat pazarlarına yönelik çalışmalar yapmaları gerekmektedir.

Kosgeb Destekleri İle İhracat Nasıl Yapılır?

Kosgeb, Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) gelişmelerini ve rekabet güçlerini artırmak için çeşitli destekler sunmaktadır. Bu destekler arasında, ihracata yönelik olarak çeşitli teşvikler bulunmaktadır. İhracat yapmak isteyen bir KOBİ, aşağıdaki adımları takip ederek Kosgeb destekleriyle ihracat yapabilir:

 • Kosgeb Desteklerini Araştırın: İlk olarak, KOSGEB'in ihracata yönelik sunduğu destekler hakkında bilgi edinmeniz gerekiyor. KOSGEB'in resmi web sitesinde, ihracata yönelik olarak sunulan destek programları hakkında detaylı bilgi bulabilirsiniz.
 • İhracat Potansiyelinizi Araştırın: İhracata yönelik olarak sunulan desteklerden yararlanmak için, KOBİ'nin ihracat yapabilecek potansiyeli olması gerekiyor. İhracat yapabilecek ürünleriniz ve potansiyel pazarlarınız hakkında araştırma yapın.
 • Gerekli Belgeleri Hazırlayın: İhracat yapmak için gerekli olan belgeler ve standartlar hakkında bilgi edinin ve gerekli belgeleri hazırlayın. Bu belgeler arasında, ihracat yapmak için gerekli olan ithalat ve ihracat izinleri, kalite belgeleri, ürün sertifikaları, ambalaj ve etiketleme gereklilikleri gibi belgeler yer almaktadır.
 • KOSGEB’e Başvurun: KOBİ, ihracata yönelik olarak Kosgeb desteklerinden yararlanmak için başvuruda bulunabilir. Başvuru sürecinde, KOSGEB’in istediği belgeleri hazırlamalı ve başvuru formunu eksiksiz doldurmalısınız.
 • İhracat Faaliyetlerinizi Gerçekleştirin: Kosgeb destekleri ile ihracat yapmak için, ihracat faaliyetlerinizi gerçekleştirmelisiniz. Bu faaliyetler arasında, ihracat pazarlarına yönelik olarak tanıtım, pazarlama ve eğitim faaliyetleri, fuar katılımları, yurt dışı pazarlama faaliyetleri ve ihracatın finansmanı yer almaktadır.

Kosgeb destekleri ile ihracat yapmak mümkündür. KOBİ'lerin ihracat yapacak potansiyellerinin olması, gerekli belgeleri hazırlamaları ve kosgeb destek programlarına başvurmaları gerekmektedir. KOSGEB’in sunduğu destekler ile ihracat faaliyetlerinizi gerçekleştirerek, ürünlerinizi yurt dışına açarak yeni pazarlara ulaşılmaktadır. Alkan Danışmanlık olarak tüm bu süreçlerde yanınızda olup doğru adımlar atmanızı sağlıyoruz.

Yurtdışı Destek Programının Amacı

 • E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmak.
 • İhracata başlayan KOBİ sayısını arttırmak.
 • KOBİ’leri uluslararası rekabetin içerisine almak.
 • KOBİ’lerin yurt dışı Pazar paylarını arttırmak.
 • KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme becerilerini geliştirmek.  

Kosgeb Yurtdışı Pazar Desteği Ön Koşulları Nelerdir?

İşletmeler bu programdan yalnızca bir kere yararlanabilirler. Başvuru tarihi itibari ile Yurt İçi Marka Tescil Belgesi’ne sahip olması gerekmektedir. Proje bütçesi son onaylı mali yıl net satış hasılatını aşmamalıdır. Son onaylı mali yılda ihracat yapmış olması gerekir. Ancak imalat sektöründe veya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda yer alan sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerden destek için bu şart aranmamaktadır.

Program Destek Unsurları

 • Proje bazlı bu destek programının süresi; en az 6 (altı) ay en fazla 24 (yirmi dört) ay olarak belirlendi.
 • Toplam destek miktarı 300.000 (üç yüz bin) TL.
 • Destek oranı, personel gideri hariç olmak üzere %70 (yetmiş) geri ödemesiz, %30 (otuz) geri ödemeli olarak uygulanıyor.
 • İşletmeler bu destekten sadece 1 (bir) kez faydalanabiliyorlar.

Kosgeb’den Ne Kadar Destek Alınabilir?

Kosgeb’in program kapsamında yurt dışına ilk kez açılacak KOBİ’ler için işletmelere 210.000 TL üst limiti geri ödemesiz, 90.000 TL si geri ödemeli olmak üzere toplam 300.000 TL destek vermektedir. Kosgeb desteği kapsamında almaya hak kazanan KOBİ’ler bunun sadece 90.000 TL’sini geri ödeyecektir.

İhracat Devlet Desteklerinin Amacı Nedir?

İhracat devlet destekleri, bir ülkenin ihracatını artırmayı ve ihracatçı firmaların rekabet gücünü artırmayı hedefleyen devlet politikalarıdır. Bu destekler, ihracat yapan firmaların gelişimini teşvik etmeyi, ihracat pazarlarının çeşitlendirilmesini sağlamayı ve ihracat gelirlerinin artırılmasını amaçlamaktadır.

İhracat devlet destekleri, genellikle ihracat yapan firmaların maliyetlerini azaltmak, ihracat pazarlarına girişlerini kolaylaştırmak ve ihracat yapmalarına destek olmak için tasarlanmıştır. Bu destekler arasında finansal destekler, vergi indirimleri, teşvikler, danışmanlık hizmetleri, eğitimler, yurt dışı fuar katılımları gibi birçok farklı destek mekanizması yer almaktadır.

İhracat devlet destekleri, ihracat yapan firmaların uluslararası pazarlarda rekabet edebilirliğini artırmak için önemli bir rol oynamaktadır. Bu destekler sayesinde ihracat yapan firmaların maliyetleri azaltılarak, ihracat ürünlerinin kalitesi artırılarak ve yurt dışındaki pazarlarda rekabetçi fiyatlarla ürünler sunularak ihracat hacmi artırılmaktadır. Bu nedenle, ihracat devlet destekleri, bir ülkenin ekonomik kalkınması ve uluslararası rekabet gücü için çok önemlidir.

İhracat Destek Programına Başvuracak KOBİ'ler Nelere Dikkat Etmelidir?

İhracat, bir KOBİ için önemli bir fırsattır ancak ihracat yapmak birçok zorluğu da beraberinde getirir. İhracat destek programları, KOBİ'lerin ihracat yapmalarını kolaylaştırmak ve ihracat potansiyellerini artırmak için tasarlanmıştır. Ancak, ihracat destek programlarına başvurmadan önce KOBİ'lerin dikkat etmeleri gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır.

 • İhracat Pazarı Araştırması Yapmak: İhracat yapmak isteyen KOBİ'lerin, hedefledikleri ülke veya bölge için piyasa araştırması yapmaları önemlidir. Bu araştırmalar sayesinde hedef pazarın potansiyeli, ürün talebi, müşteri ihtiyaçları, rakip firma analizi gibi konuların araştırılması gerekmektedir.
 • Ürün ve Hizmet Kalitesinin Yüksek Olması: İhracat yapmak isteyen KOBİ'lerin, ürün ve hizmet kalitesinin yüksek olması gerekmektedir. Hedef pazarın ihtiyaçlarına uygun ürünler ve hizmetler sunarak, rekabet güçlerini artırmaları gerekmektedir.
 • Finansal Planlama: İhracat yapmak isteyen KOBİ'lerin, finansal planlama yapmaları önemlidir. İhracatın getireceği maliyetleri ve gelirleri hesaplamak, finansal kaynaklarını doğru bir şekilde yönetmek, nakit akışını yönetmek gibi konulara önceden dikkat etmeleri gerekmektedir.
 • İhracat Belgelerinin Tamamlanması: İhracat yapmak isteyen KOBİ'lerin, ihracat işlemleri için gerekli olan belgeleri tamamlamaları gerekmektedir. İhracat beyannameleri, fatura, paketleme listesi, menşe şahadetnamesi gibi belgelerin hazırlanması ve düzenlenmesi önemlidir.
 • Destek Programlarının Takibi: İhracat destek programlarının sürekli olarak takip edilmesi önemlidir. Destek programlarından faydalanmak için başvuru tarihleri, şartları, desteklerin ne olduğu gibi bilgilerin takip edilmesi gerekmektedir.
 • Yurtdışı Pazarlama ve İletişim Stratejisi: İhracat yapmak isteyen KOBİ'lerin, yurtdışı pazarlama ve iletişim stratejilerini belirlemeleri önemlidir. Hedef pazarda tanıtım, reklam, pazarlama faaliyetleri gibi konuların planlanması ve uygulanması gerekmektedir.