Ticari hayatta firmalar ve KOBİ'ler, ekonomik büyümenin önemli bir parçasıdır. İşletmeler, ekonomideki üretim, istihdam ve gelir düzeyi açısından önemli bir rol oynamaktadır. Firmaların konumu ve potansiyeli, ticari hayatta başarılı olmalarında önemli birer faktördür. Bu faktörler, müşterilere kolaylıkla erişebilme, lojistik maliyetlerin azaltılması, tedarik zinciri yönetimi ve işbirliği yapabilmek için diğer işletmelere yakınlık gibi avantajlar sağlayabilir.

KOBİ'ler, 250 den az sayıda çalışan bulundurmakta olup genellikle yerel ve bölgesel pazarlarda faaliyet göstermektedirler. Endüstriyel esneklik sağlama, üretimi ve sanayileşme oranını yükseltme gibi avantajları olan KOBİ'ler genel istihdamı artırarak yaratıcılığı teşvik etmektedir. Ayrıca, KOBİ'lerin yerel topluluğa da istihdam ve refah artışı konularında katkısı bulunmaktadır.

Küçük Orta Büyüklükte İşletmeler (KOBİ)

KOBİ, işletmenin sınırlı çalışan sayısı, cirosu ve varlık büyüklüğü içinde kalan bir terimdir. Genel tanımı kapsamında KOBİ’ler çalışan ve satış hasılatları baz alınarak sınıflandırılmış işletmelerdir. Bu kapsamda, 10’dan az çalışanı olan mikro işletme; 10-50 arası çalışanı olan organizasyonlar küçük işletme olarak kabul edilmektedir.

Kobi'ler İçin Kosgeb Destek Programları

Orta ölçekli firmaların ise 50-250 çalışanı bulunmaktadır. ayrıca sınıflandırma yapılırken söz konusu organizasyonların yıllık satış hasılatları da dikkate alınmaktadır. Ekonomik büyümenin ana itici güçlerinden biri olan KOBİ'ler, toplam istihdamın büyük bir bölümünü oluşturarak işsizliği azaltır ve bölgesel kalkınmayı teşvik ederler.

Ayrıca, yenilikçi fikirleri ve daha esnek yapıları sayesinde hızlı karar alabilirler. KOBİ'ler sayesinde yeni iş imkânları yaratılarak daha fazla talep oluşturulur. Küçük işletmeler ayrıca, değişen piyasa koşullarına daha kolay adapte olabilme ve kriz durumlarında daha dirençli kalabilme açısından büyük şirketlere göre daha esnek bir yapıya sahiptirler.

KOBİ'lerin Faaliyetleri

KOBİ'ler, genellikle imalat sektörü, turizm, bilişim teknolojileri, perakende, gıda ve tarım gibi farklı sektörlerde faaliyet gösterirler. Bununla birlikte, KOBİ'lerin faaliyetleri oldukça çeşitlidir. Üretim, hizmet, ticaret, tarım veya inşaat sektöründe faaliyette bulunabilirler.

Bazı KOBİ'ler diğer şirketlere malzeme sağlarken bazıları doğrudan tüketicilere hizmet sunarlar. Ek olarak, KOBİ'ler; endüstriyel ürünler, elektronik eşyalar, giyim, mobilya, ambalaj, paketleme ve temizlik ürünleri gibi birçok farklı ürün ve hizmeti piyasaya sunarlar.

KOBİ'lerin Faydalanabileceği Destekler

KOBİ'lerin rekabet gücünü arttırmayı hedefleyen pek çok destek programı mevcuttur. Devlet tarafından sağlanan KOSGEB destekleri arasında faizsiz kredi, hibe, eğitim ve danışmanlık hizmetleri yer almaktadır. Kredi Garanti Fonu, düşük maliyetli kredi sağlamak için kurulmuştur.

Teknoloji Geliştirme Merkezleri, yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirme konusunda kobi lere yardımcı olurken, TİM'in ihracat destekleri yurt dışı pazarlara açılma fırsatı sunmaktadır. Ayrıca, vergi indirimleri de KOBİ'lere yönelik destek programlarındandır.

Bu destek programlarına başvurmak için ilgili kurumların internet sitelerini ziyaret etmek, bilgilendirme toplantılarına katılmak ya da danışmanlık hizmeti almak mümkündür. KOSGEB, TOBB ve TÜBİTAK gibi kuruluşlar, bu konuda KOBİ'lere rehberlik etmektedir.

Vergi indirimleri, KDV iadesi, gelir vergisi indirimi ve sigorta primi teşvikleri gibi uygulamalarla KOBİ'lerin vergi yükü de azaltılmaktadır.

KOSGEB Nedir?

KOSGEB, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın kısaltmasıdır. Türkiye'deki KOBİ'lerin rekabet gücünü arttırmayı amaçlayan bir kuruluştur. 1990 yılında kurulan KOSGEB, KOBİ'lerin gelişimini desteklemek için pek çok finansal destek programı sunar. Bu destekler arasında faizsiz kredi, hibe, eğitim ve danışmanlık hizmetleri yer almaktadır.

KOSGEB, KOBİ'lere yönelik desteklerin yanı sıra yeni işletmelerin kurulması, mevcut işletmelerin yenilenmesi ve teknolojik dönüşüm sağlanması gibi konulara da odaklanır. Bu çerçevede, girişimcilik eğitimleri, AR-GE faaliyetlerine destek, patent başvuru desteği gibi hizmetler de sunulmaktadır.

KOSGEB'in amacı, KOBİ'lerin üretkenliğini arttırmak, ihracat yapma kapasitelerini geliştirmek ve uluslararası piyasalarda daha rekabetçi olmalarını sağlamaktır. Kurumun sunduğu destekler sayesinde KOBİ'ler, finansal açıdan daha güçlü bir konuma gelerek, işlerini büyütebilir ve daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşabilirler.

KOSGEB Destek Programları

KOSGEB, kobilerin gelişimine yardımcı olmak için birçok finansal destek programı sunmaktadır. Programın amacı kapsamında sunulan desteklerden bazıları şunlardır:

Yeni veya mevcut işletmelerin faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla düşük faizli ya da faizsiz kredi ve Hibe'de verilir.

KOSGEB, KOBİ'lere belirli oranlarda hibe desteği sağlar. Bu destekler, genellikle AR-GE çalışmaları, inovasyon projeleri, yeni ürün tasarımı, markalaşma gibi alanlarda kullanılır.

KOBİ'ler, KOSGEB tarafından düzenlenen eğitim programlarına katılarak, işletme yönetimi, pazarlama, finansal yönetim gibi konularda uzmanlaşabilirler. Ayrıca, danışmanlık hizmeti de verilerek, kobilere özel çözümler sunulur.

KOSGEB, ihracat yapmak isteyen KOBİ'lere, hedefledikleri pazarlarla ilgili araştırma ve raporlama hizmeti sunar.

KOBİ'lerin ürün ve hizmetlerini tanıtmalarına yardımcı olmak amacıyla, KOSGEB tarafından fuar desteği sağlanır.

Bu destek programları, KOBİ'lerin finansal durumunu güçlendirmelerine ve rekabet güçlerini arttırmalarına yardımcı olur. KOSGEB'in destekleriyle KOBİ'ler, yeni yatırımlar yapabilir, ihracata yönelik faaliyetlerde bulunabilir, teknolojik dönüşüm sağlayabilir ve daha verimli bir şekilde çalışarak büyüyebilir.

KOSGEB Desteklerine Başvurabilecek KOBİ'ler

KOSGEB desteklerinden yararlanmak için KOBİ'lerin bazı kriterleri taşıması gerekmektedir. Türkiye'de faaliyet gösteren ve vergi mükellefi olan, azami 250 kişi istihdam eden, yıllık ciro veya bilanço toplamı belirli bir sınırın altında olan, belirli bir süredir faaliyette bulunan KOBİ'ler bu desteklerden faydalanabilir. Ayrıca, başvurulan destek programının belirlediği kriterlerin de karşılanması gerekmektedir.

KOSGEB'in sunduğu her destek programı için farklı kriterler belirlenebilmektedir. Örneğin, AR-GE ve inovasyon desteği almak isteyen KOBİ'lerin bilimsel faaliyet yürütmeleri ve teknolojik yenilikler yapmaları beklenmektedir. Fuar desteği almak isteyen KOBİ'lerin ise belirli bir ürün veya hizmet çeşidine sahip olmaları ve uluslararası pazarda rekabetçi olmaları gerekmektedir.

KOSGEB Programlarına Başvuru Süreci

KOSGEB programlarına başvurmak için, öncelikle ilgili destek programları incelenmelidir. Ardından, başvuru formunun doldurulması ve istenen belgelerin tamamlanması gerekmektedir.

Başvurusu kabul edilen kobiler, destek programının uygulanması için gerekli talimatları aldıktan sonra faaliyetlerine başlayabilir. Destek kapsamında sağlanan hibe veya kredi tutarı, destek programının tamamlanmasından sonra ödenmektedir. Başvuru süreci, her destek programı için farklı olabilmektedir. Detaylı kobi bilgi edinmek için KOSGEB'in internet sitesi incelenebilir.

KOSGEB Destekleri İçin Danışmanlık Hizmetleri

KOSGEB desteği almak isteyen KOBİ'ler, Alkan Danışmanlık firmasından danışmanlık hizmeti alabilirler. Alkan Danışmanlık, KOBİ'lere özel destekler sunarak, KOSGEB destek programlarına başvurularının hazırlanması ve yönetilmesinde yardımcı olmaktadır.

Firma, KOSGEB destekleri konusunda uzmanlaşmış danışman kadrosu ile müşterilerine uygun destek programlarının belirlenmesi, başvuru hazırlığı ve proje yönetimi konularında profesyonel destek sunmaktadır. Ayrıca KOSGEB tarafından verilen eğitim ve danışmanlık destekleri için de Alkan Danışmanlık firmasından bilgi alabilirsiniz.