KOBİ Gelişim Destek Programı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerini ve katma değeri artırabilmek adına KOSGEB tarafından verilen destektir. KOBİGEL şeklinde kısaltılan bu program sayesinde KOBİ’ler 1 milyon TL’ye kadar geri ödemeli ve geri ödemesiz destekler alabilir.

KOBİ Gelişim Destek Programı Nedir? Kimler Faydalanabilir?

KOBİGEL Nedir?

KOSGEB, KOBİ’lerin gerek ulusal gerekse uluslararası pazarda rekabet kapasitelerini artırabilmek adına çeşitli destek programları sunmaktadır. Bunlardan önemli bir tanesi olan KOBİGEL de KOBİ’lerin ekonomik alanda kapladıkları payı ve etkinliklerini yükselterek daha fazla katma değer yaratmayı hedeflemektedir.

Bu programa başvuru yapabilmek için iki farklı yol vardır. Bunlardan ilki imalat sektörünün dijitalleştirilmesinde katkı sağlayabilecek her türlü teknolojinin geliştirilmesidir. Bu sayede imalat sanayinde düşük katma değerin en önemli nedeni olan klasik üretim metotlarındansa yeni nesil dijital çözümlerin ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. Bu tip bir projeye sahipseniz, KOBİ Gelişim Destek Programı tam da size göre teşvikler içermektedir.

İkinci başvuru yöntemi ise üretim ve ilişkileri süreçlerle ilgilidir. KOBİGEL’e imalat sanayinde üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma kapasitesini artırabilecek projelerle katılım sağlanabilmektedir. Bu tip projelere sahip KOBİ’ler, KOBİGEL desteklerinden kolayca faydalanabilir.

KOBİGEL’e Kimler Başvurabilir?

KOBİGEL’e başvuracak olan KOBİ’lerin proje teklif çağrısında belirtilen kriterlere sahip olması gerekir. Bu kriterler sektörden sektöre değişkenlik göstermektedir. Aynı zamanda çağrıda belirtilen konularda proje başvurusunda bulunmanız gerekir. Bir işletmenin aynı anda yalnızca bir projesi desteklenmektedir.

KOBİGEL Destek Miktarı ve Oranı

Program kapsamında desteklenecek olan giderler proje telif çağrılarının içeriğinde belirtilir. Vergi, harç, personel giderleri, taşıt alımı, bina inşaatı, gayrimenkul alımı, stopaj, güvenlik primleri ve tefrişat gibi giderler KOBİGEL ile desteklenmemektedir. Bunun yanı sıra proje başvuru tarihinden önce oluşturulan giderlere de destek sağlanmamaktadır.

KOBİGEL kapsamında KOBİ’lere 300 bin TL geri ödemesiz, 700 bin TL ise geri ödemeli olmak şartıyla en fazla 1 milyon TL destek sunulmaktadır. Personel giderlerinden geri kalan giderler için destek oranı bir ve ikinci bölgede yüzde 60; üç, dört, beş ve altıncı bölgelerde ise yüzde 80 olarak belirlenmiştir. Bu desteğin de yüzde 70’i geri ödemelidir.

Satın alacağınız makine, teçhizat ve yazılımın yerli olması durumunda geri ödemesiz destek oranı yüzde 15 artmaktadır. Eğer işletme KOBİ ve Girişimcilik birincilik ödülüne sahipse ve üç yıl içinde başvuru yaparsa KOBİ Gelişim Destek üst limiti yüzde 10 oranında artmaktadır. Bu ek yalnızca bir program için uygulanmaktadır.

KOBİGEL Başvurusu Nasıl Yapılır?

KOBİGEL’e başvuru yapacak olan işletmelerin KOSGEB Veri Tabanı’nda yer alması gerekir. KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilen başvurularda eksik belge olması durumunda sistem üzerinden bildirim alırsınız. Bilgilerin eksikliği ve yanlışlığı konusundaki tüm yükümlülük başvuru sahibine aittir.

İki aşamada yapılan değerlendirmenin ardından destek alacak projeler KOSGEB tarafından ilan edilir. KOSGEB onay alan projeleri, hizmet alımı yaparak izleme ve değerlendirme hakkına da sahiptir. Başlangıç tarihiyle birlikte dört ayda bir işletme ziyaret edilir ve Dönemsel İzleme Formu oluşturulur. Bu aşamada uygun görülen işletmenin sahibi Ödeme Talep Formu oluşturarak talepte bulunur.

Proje için alınan makine, teçhizat ve yazılımlar işletmeye ait olarak kabul edilir. Projenin ardından üç yıl boyunca ise kiralanamaz ya da devredilemez. Projeler en az 8 ay en fazla ise 36 sürmelidir. Bu süre kurul kararı ile en fazla dört ay uzatılabilmektedir. Geri ödemeler ise proje bitiminden 12 ay sonra dörder aylık periyotlar halinde 6 taksitte ödenir.

Siz de KOBİ Gelişim Destek Programı’ndan faydalanmak ve işinizi büyütmek istiyorsanız, KOSGEB’e doğru ve sağlıklı biçimde başvuru yapmanız gerekir. Başvuru sırasında yaşanan sorunlar, olumsuz sonuçlara yol açabilir. Alkanlar Danışmanlık olarak KOSGEB başvurularınızın en doğru ve eksiksiz biçimde yapılmasını sağlıyoruz. Başvuru süreci boyunca yanınızda olarak, işletmenizi ve gelirlerinizi artırmanızı hedefliyoruz. Siz de bizimle iletişime geçerek KOBİGEL başvurusu hakkında detaylı bilgi alabilir, bu destek ve teşviklerden faydalanabilirsiniz.