Küçük ve ortak ölçekli işletmeler (KOBİ) için tasarlanan işletme geliştirme destek programı; bu işletmelerin kurumsallaşmasına, markalaşma düzeylerinin ve rekabet güçlerinin artmasına, kapasitelerinin geliştirilmesine ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasında bazı maddi teşvikler sağlamaktadır. Bu destekler; harcamaların yüzde 60’ı oranındadır ve en fazla 370 bin TL olarak verilmektedir.

İşletme Geliştirme Destek Programı

İşletme Geliştirme Destek Programındaki Destekler

Bu program kapsamında sağlanacak desteklerin oranı, gider tutarlarının yüzde 60’ı olarak belirlenmiştir. 24 ay süreyle uygulanan programda destek üst limitleri projeye bağlı olarak değişmektedir.

Bu program kapsamında verilen destekler şu şekildedir;

  • Nitelikli Eleman İstihdam Desteği
  • Sınai Mülkiyet Hakları Desteği
  • Tasarım Desteği
  • Belgelendirme Desteği
  • Enerji Verimliliği Desteği
  • Yurt İçi Fuar Desteği
  • Yurt Dışı İş Gezisi Desteği
  • Test Analiz ve Kalibrasyon Desteği

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

Bu destek programında, belirlenen süre içerisinde; yeni istihdam edilecek, son 12 ay içerisinde işletmede çalışmamış olan, yükseköğretim kurumlarından mezun ve işletmede tam zamanlı olarak çalışan elemanlar için ödeme yapılmaktadır. En fazla 4 elemana kadar yapılan bu ödeme aylık olarak asgari ücretin yüzde 60’ı oranındadır. Bu programda destek üst limiti 50.000 TL olarak belirlenmiştir.

Bu programa başvuru yapılabilmesi için işletmenin son 2 ayda en az 120 prim gününe sahip olması gerekir. Bunun yanı sıra istihdam edilecek elemanın yeni mezun, kadın engelli birinci derece şehit yakını ve gazi olması durumunda destek oranına yüzde 20 ilave edilmektedir.

Bunun yanı sıra teknoparklarda faaliyet halindeki işletmeler ile AR-GE merkezleri için destek üst limiti 75 bin TL olarak uygulanmaktadır.

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

Sınai mülkiyet haklarının korunması amacıyla işletmelerin patent, faydalı model belgesi ve entegre devre topografyaları tescil belgesi giderleri de desteklenmektedir. Bunun yanı sıra yurt dışı marka tescil belgesi almak için yapılan ödemeler de bu kapsamdadır. Bu giderler toplamda 50 bin TL’ye kadar desteklenmektedir.

TÜRKPATENT’ten alınan her bir belge için destek 5 bin TL iken yurt dışı kurumlarından alınacak her belge için destek üst limiti 10 bin TL’dir.

Tasarım Desteği

Tasarım desteği işletmelerin ürün çeşitliliğini artırabilmesi amacıyla verilmektedir. Bu destek kapsamında; üniversitelerden, GETHAM’dan, araştırma, geliştirme ve tasarım faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kanun kapsamındaki  yasarım merkezlerinden, ilgili derneklerden, odalardan ve üyelerinin sahibi olduğu firmalardan alınan tasarıma yönelik hizmetlere 50 bin TL’ye kadar destek verilmektedir.

Belgelendirme Desteği

İşletmelerin ürün ve hizmet süreçlerinde standardizasyon sağlaması amacıyla alınan akreditasyon belgeleri de işletme geliştirme destek programı kapsamında desteklenmektedir. TSE’den alınacak hizmetler, Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) ve HAK tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan, Türk Akreditasyon Kurumu ve buradan akredite edilen kuruluşlardan, TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş. tarafından alınacak belgelerde ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş iş sağlığı ve güvenliği konusundaki belgelerde bu destekler sağlanmaktadır. Bu destekte CE Uygunluk İşaret Belgesi için üst limit 150 bin TL iken diğer belgeler için 50 bin TL olarak belirlenmiştir.

Bu destek kapsamında; belge için ödenen inceleme, tetkik, test ve denetim ücreti gibi giderlere de ödeme yapılmaktadır.

Enerji Verimliliği Desteği

Enerji verimli elektrik motorları değişim desteği; pilot olarak seçilen bölgelerde faaliyet gösteren işletmelere yüzde 60 oranında ve 80 bin TL değerinde verilmektedir. Bu bölgeler Kocaeli Gebze, Antalya, Uşak, Bursa, İzmir Kemalpaşa, Ankara Sanayi Odası Birinci ve Adana Hacı Sabancı organize sanayi bölgeleri olarak belirlenmiştir.

Bu destekte önemli noktalardan biri yerli malı belgesine sahip enerji verimli elektrik motorlarında destek oranına yüzde 15 ilave edilmesidir.

Yurt İçi Fuar Desteği

KOSGEB tarafından desteklenen fuarlarda, stant kirası, konstrüksiyonu ve dekorasyonu giderleri 50 bin TL’ye kadar desteklenmektedir. Her fuarda verilen destek metrekare başarına değişkenlik göstermektedir. Bununla birlikte destekleme alanı her bir fuar katılımda işletme başına en az 50 metrekare olmalıdır. 24 ay süresince işletmelere en fazla 4 fuar katılımı için destek ödemesi yapılmaktadır. 

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği

İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında KOSGEB, TOBB, TESK, TİM ve DEİK tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezilerinde işletmecilere bazı destekler sağlanmaktadır.

Bu destekler; konaklama giderleri, toplantı ve organizasyon giderleri, ulaşım giderleri, bu geziyle ilgili olarak tercüme, rehberlik ve fuar giriş ücretleridir. Bu program kapsamında işletmelere en fazla 30 bin TL ödeme yapılmaktadır.

Yurt dışı iş gezisi desteği kapsamındaki üst limit; Güney ve Kuzey Amerika’yla Avusturya kıtası ve Asya Pasifik ülkeleri için 10 bin TL olarak belirlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti ve diğer ülkeler için ise 5 bin TL’dir. Bu program dâhilinde destekten faydalanmak isteyen işletmelerin faaliyet alanlarıyla yurt dışı iş gezisinin kapsadığı iş kollarının uyumlu olması gerekir.

Test Analiz ve Kalibrasyon Desteği

İşletmelerde ürün kalitesinin artırılması amacıyla verilen bu destek; kamu kuruluşu, üniversite laboratuvarı, TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den alınacak ürün, malzeme, numunelere ilişkin test, analiz ve muayene hizmetlerini kapsar. Bu kapsamda yüzde 70 oranında destek sunulmaktadır. Yurt içi ve yurt dışındaki laboratuvarlarda akredite olan testlerde ise analiz ve kontrol konularında alınacak hizmetlerin yüzde 60’ı desteklenmektedir. Bunun yanı sıra TSE’den alınacak hizmetler ise yüzde 80 oranında desteklenir.

Bu destek paketi kapsamında 100 bin TL’ye kadar ödeme alınabilmektedir.

Siz de İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamındaki herhangi bir destekten faydalanmak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Alkan Danışmanlık olarak tüm başvuru sürecinizde yanınızda olarak, destek alabilmeniz konusunda her türlü desteği sağlıyoruz.