İhracat rakamları hem üreticiler hem de ülke ekonomisi açısından oldukça önemlidir. Bu sebeple devlet, birçok destekle Türkiye’nin ulusal hedeflerine ulaşmasını ve işletmelerin üretim kapasiteleriyle, uluslararası pazarda rekabet gücünü artırmayı hedeflemektedir. İhracat destekleri; Ticaret Bakanlığı, KOSGEB ve Eximbank tarafından sağlanabilmektedir.

İhracat Destekleri ve Teşvikleri

İhracat destekleri işletmelerin; ihracata hazırlık, geliştirme, markalaşma ve uluslararası pazarda kalıcı hale gelmesi için karşılıklı ve karşılıksız teşviklerdir. Bu destekler günümüzde e-ihracat ve mikro ihracatı da kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

İhracat Destekleri Nelerdir?

İhracat destekleri ve teşvikleri; firmaların uluslararası alanda rekabet gücü haline gelmesi, üretimini artırması ve kalıcı haline gelmesi için verilen devlet destekleridir. E-ticaret ve mikro ihracat desteklerini de kapsayan bu teşvikleri şu şekilde sıralanabilir;

  • Sanal fuar ve dijital faaliyet destekleri
  • Yurt dışı fuar desteği
  • Yurt dışı pazar araştırma ve seyahat desteği
  • Navlun desteği
  • Yurt dışı marka tescil desteği
  • Yurt dışı ofis, mağaza, depo ve showroom kira destekleri
  • Yurt dışı reklam ve tanıtım destekleri
  • Pazara giriş ve kalite test analiz belgeleri desteği

İhracatta Devlet Destekleri Nelerdir?

Yukarıda belirttiğimiz gibi ihracata yönelik olarak birçok farklı devlet desteği ve teşviki bulunmaktadır. Yurt dışında yapacağınız satış faaliyetlerine dair verilen desteklerin bir üst limiti olduğunun da unutulmaması gerekir. Destek oranları ve üst limitleri, desteğin konusunda göre farklılık göstermektedir.

Yurt Dışı Mağaza, Ofis, Depo Açma Desteği

Firmanızın yurt dışında açacağı mağazalar, ofisler, depolar ve showroom gibi tüm birimler destek kapsamındadır. Bu birimlerin kiralarının belirli bir kısmı devlet tarafından geri ödenmektedir. Destek kapsamında üretici firmalara yüzde 50, ticari firmalara ise yüzde 40 oranında ödeme yapılmaktadır.

Yurt Dışı Reklam ve Tanıtım Desteği

Firmaların ihracat potansiyelinin artırılması amacıyla yurt dışında yapacağınız reklam ve tanıtım faaliyetleri için de ciddi oranlarda destek verilmektedir. Bu destekler katalog, dergi, gazete gibi basılı yayınları kapsadığı gibi sosyal medya mecralarında yapılacak faaliyetler için de sağlanmaktadır.

Dört yıl süreyle kısıtlanmış olan bu destekte, harcamalarınızın yüzde 50’si devlet tarafından geri ödenmektedir. Tanıtım harcamalarında yıllık üst limit ise 4 milyon TL olarak belirlenmiştir. Eğer kira desteğinden faydalanıyorsanız bu destek limiti 2,5 milyon TL ile sınırlandırılmaktadır.

Analiz ve Belge Destekleri

Yurt dışında pazara sunacağınız ürünlerinizin kalitesini ispatlamak amacıyla yaptıracağınız analizler ve alacağınız belgelere ilişkin de devlet desteği bulunmaktadır. Bir ürünün standartlara uygunluğu, can güvenliğine uygunluğu, ihracat için kalite ve güvenlik belgeleri alınabileceği gibi tarım test ve analizleri de yapılabilmektedir. Bu belgelerden bazıları zorunlu tutulurken bazıları ise ihracatçı markaya avantaj sağladığı için alınabilmektedir.

Bu belgelere ilişkin olarak yapılacak harcamaların yüzde 50’si destek kapsamında geri ödenmektedir. Bu desteğin üst limiti ise 4 milyon TL olarak belirlenmiştir.

Seyahat Destekleri

Yurt dışında satışını yapacağınız ürünlere ilişkin pazar araştırması için destekler sağlandığı gibi aynı zamanda ulaşım masrafları ve konaklama giderleriniz de destek kapsamındadır.

Ulaşım masraflarıyla birlikte konaklama giderlerinizin yüzde 50’si geri ödenmektedir. Bununla birlikte seyahat en fazla iki firma çalışanını kapsamalıdır. Bu desteğin üst limiti 100 bin TL olarak belirlenmiştir. Bir yıl içerisinde en fazla 5 seyahat için destek alınabilmektedir.

Fuar Desteği

Ticaret Bakanlığı, listelediği fuarlara katılan markalara belirli tutarlarda destek sağlamaktadır. Bu destek metrekare ücreti üzerinden hesaplanarak sağlanmaktadır. Yurt dışında yapılacak bir fuara üç farklı şekilde katılım mümkündür. Bunlar; genel katılım, sektörel katılım ve prestijli katılımdır.

Fuar desteği oranları yüzde 50 ile 70 arasında değişiklik göstermektedir. Destek üst limiti genel katılımda 150 bin TL, sektörel fuarlarda 250 bin TL, prestijli fuarlarda ise 750 bin TL olarak belirlenmiştir.

Marka Tescil Desteği

Markanızı satış yapacağınız yerlerde tescil ettirmek önemli bir avantaj sağlayabilir. Bu açıdan dünyanın farklı ülkelerinde yapılacak marka tescil ettirme ve koruma harcamaları yüzde 50 oranında Bakanlıkça desteklenmektedir.

Marka tescil desteğinde üst limit 750 bin TL olarak belirlenmiştir. Bu desteğin süresi ise 4 yıl ile sınırlandırılmıştır.

Şirket Alımı Desteği

Yurt dışında bir şirket satın alırken finansal ve hukuki danışmanlıklara yönelik olarak da destek sağlanmaktadır. Toplam harcamanızın yüzde 50’si Bakanlık tarafından geri ödenmektedir. Bu desteğin üst limiti ise yılda 3 milyon TL olarak belirlenmiştir.

Pazar Araştırma Desteği

İhracat yapacak olan firmalar için müşterileri ve rakipleri tanımak adına belirli destekler sağlanmaktadır. Sektör hakkında ya da markanın bilinirliğini ölçmek için hazırlanan raporlar bu kapsamda ele alınmaktadır. Bunun yanı sıra uygulamaları öğrenmek için yapılacak rapor harcamaları da desteklenmektedir.

Bu desteğin oranı yüzde 50, yıllık üst limiti ise 200 bin TL olarak belirlenmiştir.

Yurt dışına ihracat yapmak ya da ihracat kapasitenizi artırmak istiyorsanız, bu desteklerden herhangi birinden faydalanabilirsiniz. Yukarıdaki destekler en bilinenler olmakla birlikte, başkaca birçok destek ve teşvikten faydalanma şansınız da bulunmaktadır.

Alkan Danışmanlık olarak, olumlu sonuç alabilmeniz için tüm başvuru sürecinde yanınızdayız! Bizimle iletişime geçerek, uzman personelimizden bilgi alabilir, başvuru sürecini nasıl daha olumlu hale getirebileceğinizi öğrenebilirsiniz. Bu sayede yurt dışı ihracat destek ve teşviklerinden faydalanabilir, markanızı uluslararası alanda daha değerli hale getirebilirsiniz.