Devlet tarafından birçok farklı sektöre yönelik olarak teşvikler ve kredi desteği gibi olanaklar sağlanmaktadır. Teşvik verilen sektörlerden biri de eğitim alanıdır. Özel sektör tarafından yapılan kreş, gündüz bakım evi, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımlarına yönelik olarak çeşitli teşvikler sağlanmaktadır. Bu yatırımlar “öncelikli yatırım konuları” arasında yer almaktadır. Bu nedenle eğitim sektörüne ilişkin olarak alınan yatırım teşvik belgeleri öncelikli yatırım kapsamında 5. Bölge desteklerinden faydalanır. Altıncı bölgede eğitim alanında yatırım yapanlar ise doğrudan 6. Bölge desteklerinden faydalanmaktadır.

egitim-alaninda-yatirim-tesvikleri

Eğitim alanında birçok farklı teşvik sağlanmaktadır. Bu alanda yapabileceğiz yatırımlara yönelik destek unsurları aşağıda yer almaktadır. Destek unsurları arasında KDV muafiyeti, gümrük vergisi desteği, kurumlar vergisi desteği, SSK primi işveren hissesi desteği gibi birçok farklı konu bulunmaktadır. Eğitim alanında yapacağınız yatırımlarda, detaylı bir projelendirme hazırlayarak siz de bu desteklerden faydalanabilirsiniz. Bunun yanı sıra bölgesel teşviklerden de yararlanma imkânınız vardır.

Eğitim Alanındaki Yatırım Teşvikleri Nelerdir?

Eğitim yatırım teşvik belgesi kapsamında birçok avantajdan faydalanmanız mümkündür. Bu belgeyi alarak, vergi muafiyetleri ve kredi destekleri alabilirsiniz. Bunun yanı sıra emlak vergisi muafiyeti gibi özel bir takım muafiyetler de bulunmaktadır. Bu muafiyetler, 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar olarak yürürlüğe girmiştir.

Yeni Teşvik Paketi adıyla bilinen bu kararlar ile Türkiye 6 teşvik bölgesine ayrılmıştır. Her bölgede yapılan yatırımlara farklı destekler sağlanmaktadır. Eğitim yatırımları teşvikleri konusunda ise temelde beş farklı destek sağlanmaktadır.

Bu desteklerden ilki KDV muafiyetidir. KDV muafiyeti, planlan okul için alınacak olan masa, sıra, televizyon, asansör, akıllı tahta gibi birçok farklı demirbaş için uygulanmaktadır. Teşvik kapsamında yer alan diğer bir unsur ise gümrük vergisi desteğidir. Genellikle eğitim yatırımlarında bu destek aktif olarak kullanılmamaktadır. Okul için gerekli bütün demirbaşlar yurt içerisinden tedarik edilebilmektedir. Yurtdışından yatırım teşvik belgesi kapsamında ithal demirbaşlar tedarik etmek maliyetleri düşürse dahi, yatırımcılar teşvik belgesi kapsamında okulda kullanılacak olan demirbaşları yurt içerisinden bulabilmektedir.

Eğitim kurumlarına yönelik olarak verilen teşviklerden bir diğeri ise SSK primi işveren hissesi desteğidir. Bu destek okulda çalışan bütün personeli kapsamaktadır. Öğretmen, memur, hizmetli ve aşçı gibi tüm personel için yatırımcı 7 yıl SSK primi işveren hissesi ödememektedir. Eğitim yatırım teşviki kapsamında verilen dördüncü teşvik ise kurumlar vergisi desteği ve yatırıma katkı oranıdır. Bu teşvik kapsamında okul yatırımları hali hazırda özel okullar vergi uygulamaları yönetmeliği gereğince beş yıl boyunca kurumlar vergisinden muaftır. Bu beş yıllık destek süresi sonrasında ise yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen yatırımın yüzde 40’ı kurumlar vergisi desteği kapsamında indirgenmeye devam edilmektedir.

Eğitim yatırım belgesi kapsamında verilen bir diğer destek ise kredi faizleriyle alakalıdır. Eğitim yatırımları kapsamında yatırımcılar sabit yatırım tutarının yüzde 70’i oranında kredi kullanabilirler. Söz konusu kredi faizinin 5 puanı devlet desteği olarak firmaya geri ödenmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesine Ek Destekler

Eğitim alanında yatırım konularına ilişkin birçok destek sağlanmaktadır. Bu destekler, yatırım teşvik belgesi kapsamında sağlanmaktadır. Bu belgenin sağladığı desteklerin yanı sıra bir takım ek avantajlar da elde edilebilir.

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilecek olan okul binası için belediyeye ödenmesi gereken harçlardan muafiyet sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra belgenin elde edilmesiyle birlikte okul için 5 yıl boyunca emlak vergisi muafiyeti imkânı tanınmaktadır.

Okul binası için yapılacak yatırımlar konusunda belgede kayıtlı desteklerden belgenizi alır almaz faydalanmaya başlayabilirisiniz. Buna karşın SSK primi işveren hissesi desteğinden faydalanmaya başlamanız için yatırım tamamlanması gerekir. Yatırımın tamamlanmasının ardından teşvik belgeniz kapatılır. Bunun sonucunda ise SSK prim desteklerinden faydalanmaya başlayabilirsiniz.

Bölgesel Belgeler için SGK Desteği

Ekonomi Bakanlığı, çalışacak olan personel için sağlanacak SGK primi işveren hissesi desteği için, belge kapsamında aldığınız demirbaş, makine ve teçhizat sayısını dikkate almaktadır. Bunun yanı sıra Bakanlık, hizmet verebilmeniz için ihtiyaç duyulacak olan personel sayısına da dikkat etmektedir. Personel sayısının belirlenmesinde ve yatırım sırasında gerçekleşen bu alımlar, katkının belirlenmesinde de önemli rol oynar.

Özel Okul Vergi Uygulamalarında Kurumlar Vergisi Muafiyeti

Özel okul yatırımlarında, öncelikle Özel Okullar Vergi Uygulamaları Yönetmeliği’ne göre beş vergi dönemi boyunca muafiyetten faydalanabilirsiniz. Bu muafiyetin sona ermesinin ardından ise yatırım teşvik belgesi kapsamında yer alan olanakları değerlendirebilirsiniz. Belgede yer alan yatırım katkı tutarına ulaşana kadar; gelir ve kurumlar vergisi indirimlerinden faydalanabilirsiniz.

Yatırım teşvik belgesinin yanı sıra bu tip vergi muafiyetleri de aynı zamanda okul öncesi eğitim hizmetleri kapsamında da verilebilmektedir. Okul öncesi eğitim yatırımları genel teşvik kapsamında yer almaktadır.

Okulun Boş Şekilde Kiralanması

Eğitim alanında yatırım teşvik belgesi kapsamındaki binanın yatırımı tamamlanmadan boş olarak kiralanırsa, teşvik belgesi iptal edilmektedir. Bu durumda firmanın yararlandığı tüm destekler geri alınır. Bu sebeple okulun olası bir kiralanma durumunda mevcut yatırım teşvik belgesinin de, okulu işletecek olan firmaya devredilmesi gerekmektedir. Bu sayede okulu kiralayan firma belge desteklerinden yararlanmaya devam edebilir.

Tamamlama Vizesi

Yatırım Teşvik Belgesiyle alakalı olarak yatırımcının bazı sorumlulukları bulunmaktadır. Yatırımın tamamlanarak eğitim hizmetlerin verilmesi ve asgari yatırım tutarını aşmış olması bu sorumlulukların başında gelmektedir. Yatırımın tamamlanıp tamamlanmadığı ise Bakanlık uzmanlarında belirlenmektedir. Bakanlık uzmanları yatırım yerinde denetimlerde bulunmaktadır. Bu denetimlerin sonucunda yatırımcının sorumluluklarını gerçekleştirip gerçekleştirilmediğine bakılmaktadır.

Kapatma aşamasında geri dönüşü olmayan bazı sorunlarla karşılaşmamak adına, yatırım süresince makine alımı ile satışıyla birlikte, nakli ve muhasebeye kayıt usulleri zamanında ve doğru şekilde yapılmalıdır. Bu işlemler doğru şekilde yapılmadığında bazı riskler ortaya çıkabilmektedir.