Türkiye’deki girişimciler ve işletmeler için devlet tarafında birçok farklı teşvik programı sağlanmaktadır. Bu teşvikler devlete bağlı farklı bakanlıklar ve kurumlar tarafından verilebilmektedir. Her bir destek programı farklı amaçlara hizmet edebilmektedir. Bununla birlikte teşvikler esas olarak yerli üretimi artırmak, AR-GE çalışmalarını hızlandırmak ve katma değerin artmasına yöneliktir.

Devlet Destekleri ve Teşvikleri

Devlet destekleri, bazı şartlara bağlı olarak birçok girişimciye sağlanmaktadır. Bu şartları karşılayan işletmeler ve firmalar ciddi oranlarda devlet desteği ve teşviki almaktadır. Bu teşvikler ihracat, yatırım, tasarım, istihdam, AR-GE, ekonominin büyümesi ve refah seviyesinin artırılması amacıyla verilir.

Hangi Kurumlar Devlet Destekleri ve Teşviklerini Vermektedir?

 Devletin farklı kurumları tarafından proje bazlı olarak çeşitli destekler ve teşvikler sağlanmaktadır. Bu kurumlardan bazıları ise şu şekildedir; Ticaret Bakanlığı, KOSGEB, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İŞKUR, TÜBİTAK, Sosyal Güvenlik Kurumu, Maliye Bakanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu.

Tüm bu kurum ve kuruluşlar, çeşitli projelere hibeler ve teşvikler vererek, yerli üretimin ve sermayenin kuvvetlenmesini desteklemektedir.

Devlet Desteklerine ve Teşviklerine Başvuru

Devlet teşvikleri farklı amaçlarla verilebilmektedir. Hangi amaçla verilirse verilsin başvuru süreci oldukça karmaşık bir hal alabilir. Başvuru işlemleri proje yazılmasından fizibilitenin hazırlanmasına kadar detaylı bir süreci ifade eder. Bunun yanı sıra yetkilendirme işlemleri, hakem sunumları, denetimler, başvuru kabulü sonrasında izlenme, denetim raporlarının hazırlanması gibi birçok farklı işlem vardır. Başvuru öncesinde tüm bu süreçlere hazırlıklı olunması gerekir. Eksik ve hatalı şekilde yapılan başvurular, olumsuz kararların çıkmasına neden olmaktadır.

Kimler Devlet Desteklerine ve Teşviklerine Başvurabilir?

Bir destek programına kimlerin başvurabileceği, söz konusu programda açıkça ifade edilir. Başvuru yapabilecek olan kişi ya da işletmeler programlara göre değişiklik göstermektedir. Bununla birlikte; gerçek kişiler, kooperatifler, adi ortaklıklar, iş ortaklıkları, sermaye şirketleri, kamu kurum ve kuruluşları, dernekler ve vakıflar, kamu kuruluşu niteliği bulunan mesleki kuruluşlar, yurt dışındaki yabancı şirketlerin ülkemizdeki şubeleri açıklanan destek programlarına başvuru yapabilmektedir. Her programda başvuru yapabilecek olan gerçek ya da tüzel kişilere ilişkin bilgiler yer almaktadır.

Devlet Destekleri ve Teşvikleri Nelerdir?

Birçok farklı devlet kurum ve kuruluşu tarafından teşvik programları açıklanmaktadır. Bununla birlikte özel olarak bazı kurumlar çok daha fazla program açıklamakta ve destek sunmaktadır. Bunlar; KOSGEB destekleri, tarım ve hayvancılık destekleri, kalkınma ajansları destekleri, TÜBİTAK destekleri ve Ticaret Bakanlığı destekleridir.

KOSGEB Destekleri

KOSGEB destekleri; yeni fikirlerin hayata geçmesi amacıyla verilen teşviklerdir. İstihdamın artmasını ve kalkınmayı destekleyen bu programlar küçük ve orta ölçekli işletmelere sağlanmaktadır. KOSGEB birçok farklı destek sunmaktadır. İşletme geliştirme desteği bunlar arasında öne çıkan programlardan biridir. 1 milyon 290 bin TL’ye kadar verilen bu destek kapsamında onlarca farklı konu yer almaktadır. Bunun yanı sıra yurt dışındaki faaliyetlerin artması amacıyla da yurt dışı pazar desteği verilmektedir. KOSGEB tarafından sağlanan bu destekte ise yüzde 30’u geri ödemeli yüzde 70’i ise hibe şeklinde 300 bin TL’ye kadar destek sunulmaktadır. Bunun yanı sıra 2 milyon TL’ye kadar destek sunulan KOBİGEL desteği, 1 milyon 100 bin TL’ye kadar destek sunulan AR-GE ve ÜR-GE inovasyon desteği gibi programlar bulunmaktadır. Teknoyatırım desteği ise 6 milyon TL’ye kadar verilen hibe rakamıyla oldukça önemli programlardan biridir.

Tarım ve Hayvancılık Destekleri

Tarım ve hayvancılık destekleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilmektedir. Bu program kapsamında 81 ilde yapılacak yatırımlarda yüzde 50 oranında hibe kullanılabilmektedir. Bu programda her ilin ve her üretim çeşidinin farklı destekleri ve farklı koşulları bulunmaktadır. Devlet teşvikleri arasında önemli bir yeri olan tarım ve hayvancılık destekleri birçok farklı yatırıma yönelik verilmektedir.

Kalkınma Ajansları Destekleri

Kalkınma ajansları tarafından üniversitelere, kamu kurumu niteliği taşıyan meslek kuruluşlarına, yerel idarelere, kooperatiflere, kar amacı güden işletmelere, mesleki birliklere ve gerçek kişilere farklı faaliyetlerde ve projelerde destek sunulmaktadır. Bunların yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının da projeleriyle birlikte faaliyetleri desteklenmektedir.

Bu destekler Türkiye genelindeki 26 farklı Kalkınma Ajansları tarafından sağlanmaktadır. Bölgesel duruma göre verilen desteklerin yanı sıra mali destek programı ve fizibilite desteklerinden faydalanmak da mümkündür.

TÜBİTAK Destekleri

TÜBİTAK hem KOBİ’lere yönelik olarak hem de sanayi alanında AR-GE çalışmalarına ciddi oranlarda destek ve teşvik sağlamaktadır. Bu destek programları genel olarak işletmeleri proje bazlı ele almaktadır. Bunun sonucunda ise sanayileşmenin teşvik edilmesi sağlanmaktadır. Akademik AR-GE çalışmalarına da önemli destekler sağlayan TÜBİTAK birçok farklı sektörde hibe sağlar. Teknolojik ve yenilikçi girişimlerin desteklenmesi ve sanayi üretimine dönüştürülmesi için verilen bu hibelere projenizi hazırlayarak başvuru yapabilirsiniz.

Ticaret Bakanlığı Destekleri

Ticaret Bakanlığı teşvik destekleri birçok farklı alanda verilmektedir. Yurt dışı seyahat desteğinden, reklam desteğine, Eximbank kredilerinden tasarım desteklerine kadar alabileceğiniz birçok hibe vardır. Bu destekler genel olarak yurt dışına Türk mallarının pazara daha rahat girmesi ve Türk firmalarının yurt dışında tanınmasını sağlamayı amaçlar. İhracat işlemlerinde yurt dışında yapılacak harcamaların yüzde 50 ila 70’e kadarlık bir kısmı Ticaret Bakanlığı tarafından karşılanabilmektedir.

Devlet Destekleri ve Teşviklerinden Faydalanarak İşinizi Büyütün

Devlet kurum ve kuruluşları tarafından birçok farklı program açıklanarak binlerce girişimciye ve işletmeye hibeler verilmektedir. Bu hibeler sayesinde siz de fikirlerinizi hayata geçirebilir, firmanızı kısa sürede büyütebilirsiniz. Ancak bu destek programlarına başvuru aşaması oldukça hassas bir süreci ifade etmektedir. Bu başvurularda yaşanan küçük eksikler ve hatalar olumsuz sonuçlara, firmaların maddi yük altına girmesine neden olabilmektedir. Bu sebeple başvuru sürecinde bir uzmana başvurmanız çok faydalı olacaktır.

Alkan Danışmanlık, başvuru yapacağınız destek programı konusunda sürecinize başından sonuna destek olmaktadır. Bu sayede uzman personelimiz sayesinde eksiklerinizi erkenden fark edebilir, destek alma ihtimalinizi çok daha fazla artırabilirsiniz. Bizimle hemen iletişime geçerek devlet destekleri ve teşvikleri hakkında detaylı bilgi alabilir, avantajlı tekliflerimizden faydalanabilirsiniz.