Araştırma ve geliştirme, kısaca AR-GE firmalar açısından en önemli üretim süreçlerinden biridir. Bu aşamada firmalar yeni ürünler ortaya çıkarabildiği gibi, hali hazırda var olan tasarımlarını da daha fazla geliştirebilirler. Birçok firmanın en çok önem verdiği AR-GE süreçlerinin doğru ve hızlı biçimde ilerlemesi, kar marjlarına ciddi katkılar sunabilmektedir. Buna karşın AR-GE sanıldığından çok daha zorlu bir süreci içerir.

Ar-ge Desteği

AR-GE ciddi boyutlarda maliyet ve emek gerektirir. Birçok firma açısından AR-GE, iyi bir fikirleri olsa dahi karşılayamayacağı kadar maliyet ister. Bu sebeple yerli firmaların, fikirlerini hayata geçirebilmesi, ürünleri geliştirmesi ya da sistemlerini büyütmeleri konusunda AR-GE destekleri verilmektedir. Hem TÜBİTAK hem de KOSGEB bu destekleri birçok firma için sağlamaktadır. Bununla birlikte AR-GE desteklerinden faydalanmak istiyorsanız hangi kuruma başvurursanız başvurun, sürecin sağlıklı ve doğru biçimde ilerlemesi önemlidir. Eksik ya da hatalı evraklar, başvurunun olumsuz olarak sonuçlanma ihtimalini arttıracaktır. Bu süreçte bir danışmanlık firması ile çalışmanız, başarılı sonuçlar almanızı sağlayacaktır.

AR-GE Desteği için Şartlar Nelerdir?

AR-GE firmalar açısından son derece önemlidir. AR-GE faaliyetleri sonrasında ortaya çıkan ticari ürünler, kar marjlarını kısa süre artırabilir. Bu durum özelikle ihracat alanında ülke ekonomisine de katkı olarak görülmektedir. Bu nedenle birçok ulusal kuruluş, firmalara AR-GE desteği vermektedir. TÜBİTAK ve KOSGEB bu kuruluşlar arasında yer almaktadır.

Bir fikrin, ürünün ya da sistemin AR-GE desteği kapsamında değerlendirilebilmesi için bazı şartları taşıması gerekir. TÜBİTAK ve KOSGEB bu şartları taşıyan fikirlere destek sunmaktadır.

Bu şartların başında ise tamamen yeni bir ürün olması gelmektedir. Tasarladığınız ürünün tamamen yeni, piyasada bulunmayan, inovatif bir fikri olması gerekir. Bunun yanı sıra eğer elinizde bir ürün varsa ve bunu geliştirmek istiyorsanız yüzde 60 ila 70 oranında teknolojik yenilik barındırarak değiştirilmesi gerekir. Elinizdeki var olan bir ürünün, AR-GE süreciyle birlikte çok daha ileri bir seviyeye gelmesi gerekir. Eğer bu şartı sağlamıyorsa destek başvurunuz reddedilecektir.

AR-GE desteği için bir diğer şart ise ithalatı ikame edebilecek bir ürünün ortaya çıkması gerekmesidir. Bu noktada amaç, tasarlanan ürünün ithalatının kesilmesi ve yerli üretiminin ortaya çıkmasıdır. Bu sayede teknolojik ürün konusunda dışa bağımlılık bitirilerek, yerli üretim teşvik edilmektedir. Eğer hali hazırda Türkiye’deki firmaların ithal ettikleri bir ürünü tasarlar ve gerçekçi bir proje ile TÜBİTAK ve KOSGEB’e sunarsanız, AR-GE desteği alma ihtimaliniz hayli yüksektir.

Bir ürünün AR-GE desteği alabilmesi açısından bu üç ana özelliği taşıması son derece önemlidir. Bunun yanı sıra bazı alt kriterler vardır. Bunların başında ortaya çıkan fikrin gerçekçi olması ve uygulanabilir olması gelmektedir. Bir fikrin yapılabilirlik oranı, inandırıcılığı ne kadar yüksekse destek alma ihtimali de o kadar yüksektir. Bunun yanı sıra ürünün aynı zamanda ticarileşme olasılığının da olması gerekir. Ticari başarı sağlayamayacak bir ürün ne kadar başarılı olursa olsun AR-GE desteği alma ihtimali zayıftır. Sonuç olarak tüm bu AR-GE destekleri, yerli ekonominin güçlenmesi adına verilmektedir.

KOSGEB AR-GE İnovasyon Konuları

KOSGEB tarafından sağlanan AR-GE inovasyonlarında bazı limitler ve şartlar vardır. Öncelikle KOSGEB’e bir fikir ya da ürünle başvurmadan önce, tamamen özgün ve yeni bir projeniz olmalıdır. Eğer mevcut bir ürün üzerinden başvuracaksanız, bu ürünün üzerinde yüzde 60 ila 70 oranında değişiklik yapılması gerekir. Bunların yanı sıra ithalatı ikame edecek bir ürün projesiyle başvurmalısınız.

Başvuru yapacağınız ürün projesinin katma değer ve istihdam sağlaması gerekir. Projede ortaya çıkan olan ürünün teknolojik yeniliği ve avantajları gibi konular KOSGEB değerlendirme kriterlerine tabi olacaktır. Bir ürünün AR-GE olarak değerlendirilip değerlendirilmemesi bu kriterlere bağlıdır. Bunun yanı sıra kanunlara göre projenin süresi en az 12 ay olmak zorundadır.

AR-GE inovasyon destekleri; 150 bin TL oranında malzeme ve makine teçhizat desteğinde yüzde 75 oranında hibedir. Bunun yanı sıra 150 bin TL personel desteği verilmektedir. Bu personel desteğinde üniversite mezunu personel şartı aranmaktadır. Bunların yanı sıra 300 bin TL üst limitinde geri ödemeli olmak şartıyla malzeme teçhizat ve makine alım desteği mektubu karşılığında destek verilmektedir. Geri ödeme şekli proje süresine göre belirlenmektedir. Bunun yanı sıra altı ay sonra başlayan taksitler sekiz eşit taksitle üçer aylık vadeler şeklinde iki senelik olarak düzenlenir.

Belirlenen sürenin sonunda proje başarıya ulaşırsa, endüstriyel uygulama aşamasına geçilmektedir.

Endüstriyel Uygulama Destekleri

Endüstriyel uygulamalarda seri üretim için yüzde 75 hibe desteği sağlanmaktadır. 150 bin TL oranındaki malzeme ve teçhizat desteğinin yanı sıra 150 bin TL personel gideri desteği vardır. Endüstriyel uygulama desteklerinde bunun yanı sıra 500 bin TL geri ödemeli malzeme ve makine alım desteği verilmektedir. Bu destek teminat mektubu karşılığında kullanılabilmektedir. Geri ödeme şekli ise yine proje süresine bağlıdır. Proje süresi artı altı ay sonrasında sekiz eşit taksitle endüstriyel uygulama destekleri geri ödenebilmektedir. Tıpkı diğer destekler gibi endüstriyel uygulama desteklerinde de geri ödemeler üçer aylık vadelerle iki yılda gerçekleştirilmektedir.

Bunların yanı sıra endüstriyel uygulama seri üretim desteğinde doğrudan başvuru yapılabilmesi için bulduğunuz fikrin ya da çalışmanın patent belgesiyle sonuçlanması gerekir. Ayıca doktora çalışmasının sonucu olması ve bir kamu kurumundan AR-GE projesini başarıyla tamamlamış olduğuna dair belge gerekir. Tüm bu şartları sağlayan firmalar, endüstriyel uygulamada seri üretim için teşviklerden ve hibelerden faydalanabilmektedir.

TÜBİTAK Sanayi AR-GE Proje Destekleri

TÜBİTAK, sanayi AR-GE projelerine ciddi boyutlarda hibe ve destek vermektedir. Bu program sayesinde sanayide birçok proje desteklenmekte, ülke ekonomisine katkı sağlayan ürünler ortaya çıkmaktadır.

TÜBİTAK 1501 Sanayi AR-GE Projeleri Destekleme Programı kapsamında, yüksek miktarlarda hibe ve destek alabilirsiniz. Bu projenin bütçesinde herhangi bir üst limit bulunmamaktadır. Maksimum proje süresi 36 ay iken, hibe oranı ise yüzde 60 olarak belirlenmiştir. Bunların yanı sıra proje başvuru sayısı ise sınırsızdır.

Proje Destek Kalemleri Nelerdir?

TÜBİTAK Sanayi AR-GE Projeleri kapsamında şu kalemler desteklenmektedir;

  • Personel giderleri,
  • Personelin proje kapsamındaki seyahat giderleri,
  • Teçhizat, yazılım ve alet alım giderleri,
  • Malzeme ve sarf giderleri,
  • Danışmanlık hizmet alım giderleri,
  • AR-GE kuruluşlarına yaptırılacak olan tüm hizmet giderleri
  • Yeminli mali müşavir giderleri

Projede toplam harcamaların yüzde 25’ini geçemeyecek şekilde ön ödeme yapılmaktadır. Bu ödeme 500 bin TL’yi geçememektedir. Ön ödeme talep edilmediği takdirde 6 aylık periyotlar halinde destek ödemesi alabilirsiniz.

Siz de KOSGEB ve TÜBİTAK AR-GE desteklerine başvurmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Alkanlar Belgelendirme olarak tüm başvuru sürecinde yanınızda olarak, olumlu sonuç almanız için her türlü desteği sunuyoruz.